➊ Zwiększ wartość dla klienta

Tworzymy wartość dla swoich klientów poprzez orientację na ich unikalnych potrzebach w zakresie intensywnej i długoterminowej opieki medycznej.

Staramy się poprawiać efektywność kliniczną i ekonomiczną naszych rozwiązań. Naszymi priorytetami są innowacje i modernizacja produktów oraz poszerzanie zakresu oferowanych przez nas usług. Arjo ma zdefiniowane plany w obszarach badań, rozwoju i marketingu, które mają na celu zwiększenie liczby nowych produktów i innowacji w kolejnych latach. Celem jest opracowanie i zaoferowanie kompletnych rozwiązań, które pomogą klientom stawić czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom demograficznym, regulacyjnym oraz poprawić jakość opieki, jej efektywność i bezpieczeństwo.

➋ Wzmocniona aktywność komercyjna

Jedną z inicjatyw mających na celu zintensyfikowanie aktywności komercyjnej Arjo jest zwiększenie naszej obecności na istniejących i nowych rynkach.

Obecnie zajmujemy silną pozycję w intensywnej opiece medycznej i zamierzamy zwiększyć nasz udział w opiece długoterminowej. Oprócz koncentracji na opiece długoterminowej, celem Arjo jest optymalizacja oferty produktowej i procesu sprzedaży. 

 

➌ Większa sprawność operacyjna

Celem Arjo jest zwiększenie elastyczności operacyjnej, na przykład poprzez inicjatywy poprawiające jakość produktów, wydajność łańcucha dostaw oraz uproszczone i zharmonizowane procesy wewnętrzne w firmie.

 Pozwoli to Arjo szybciej reagować na potrzeby klientów i sprawniej wykorzystywać rynkowe szanse. Arjo aktywnie działa na rzecz zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi i dąży do zapewnienia wysokiego poziomu jakości i bezpieczeństwa produktów.

➍ Wspólny rozwój biznesu i ludzi

W Arjo to ludzie generują i rozwijają biznes, więc opracowaliśmy długoterminowy program HR, który zapewni organizacji niezbędną wiedzę fachową, przywództwo i kluczowe umiejętności, aby zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby organizacji.

Praca ta obejmuje planowanie sukcesji, działania promujące różnorodność i różnorodne programy szkoleniowe. Tego rodzaju działania są konieczne, aby spółka Arjo mogła przyciągać, rekrutować, rozwijać i zatrzymywać wartościowych pracowników posiadających niezbędną wiedzę fachową, przyczyniając się do dalszego rozwoju Arjo.

➎ Kultura zwycięstwa i zrównoważonego rozwoju

Celem jest stworzenie organizacji zorientowanej na wyniki w oparciu o podstawowe wartości Arjo, takie jak Pasja, Współpraca, Otwartość, Doskonałość i Odpowiedzialność.

Wspólnym czynnikiem łączącym te pięć podstawowych wartości jest misja Arjo — poprawa jakości codziennego życia osób o ograniczonej sprawności ruchowej i mierzących się z problemami związanymi z wiekiem. Aby stworzyć kulturę zrównoważonego rozwoju i zwycięstwa, Arjo promuje entuzjazm, skupiając się na rozwiązaniach, które stanowią wartość dodaną i generują prawdziwą pozytywną zmianę dla ludzi, przejmując odpowiedzialność i podejmując decyzje, a także współpracując z innymi na rzecz osiągnięcia celów Grupy. Dla Arjo równość jest również kluczowym czynnikiem sukcesu.