You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

➊ Zwiększ wartość dla klienta

Tworzymy wartość dla swoich klientów poprzez orientację na ich unikalnych potrzebach w zakresie intensywnej i długoterminowej opieki medycznej.

Staramy się poprawiać efektywność kliniczną i ekonomiczną naszych rozwiązań. Naszymi priorytetami są innowacje i modernizacja produktów oraz poszerzanie zakresu oferowanych przez nas usług. Arjo ma zdefiniowane plany w obszarach badań, rozwoju i marketingu, które mają na celu zwiększenie liczby nowych produktów i innowacji w kolejnych latach. Celem jest opracowanie i zaoferowanie kompletnych rozwiązań, które pomogą klientom stawić czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom demograficznym, regulacyjnym oraz poprawić jakość opieki, jej efektywność i bezpieczeństwo.

➋ Wzmocniona aktywność komercyjna

Jedną z inicjatyw mających na celu zintensyfikowanie aktywności komercyjnej Arjo jest zwiększenie naszej obecności na istniejących i nowych rynkach.

Obecnie zajmujemy silną pozycję w intensywnej opiece medycznej i zamierzamy zwiększyć nasz udział w opiece długoterminowej. Oprócz koncentracji na opiece długoterminowej, celem Arjo jest optymalizacja oferty produktowej i procesu sprzedaży. 

 

➌ Większa sprawność operacyjna

Celem Arjo jest zwiększenie elastyczności operacyjnej, na przykład poprzez inicjatywy poprawiające jakość produktów, wydajność łańcucha dostaw oraz uproszczone i zharmonizowane procesy wewnętrzne w firmie.

 Pozwoli to Arjo szybciej reagować na potrzeby klientów i sprawniej wykorzystywać rynkowe szanse. Arjo aktywnie działa na rzecz zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi i dąży do zapewnienia wysokiego poziomu jakości i bezpieczeństwa produktów.

➍ Wspólny rozwój biznesu i ludzi

W Arjo to ludzie generują i rozwijają biznes, więc opracowaliśmy długoterminowy program HR, który zapewni organizacji niezbędną wiedzę fachową, przywództwo i kluczowe umiejętności, aby zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby organizacji.

Praca ta obejmuje planowanie sukcesji, działania promujące różnorodność i różnorodne programy szkoleniowe. Tego rodzaju działania są konieczne, aby spółka Arjo mogła przyciągać, rekrutować, rozwijać i zatrzymywać wartościowych pracowników posiadających niezbędną wiedzę fachową, przyczyniając się do dalszego rozwoju Arjo.

➎ Kultura zwycięstwa i zrównoważonego rozwoju

Celem jest stworzenie organizacji zorientowanej na wyniki w oparciu o podstawowe wartości Arjo, takie jak Pasja, Współpraca, Otwartość, Doskonałość i Odpowiedzialność.

Wspólnym czynnikiem łączącym te pięć podstawowych wartości jest misja Arjo — poprawa jakości codziennego życia osób o ograniczonej sprawności ruchowej i mierzących się z problemami związanymi z wiekiem. Aby stworzyć kulturę zrównoważonego rozwoju i zwycięstwa, Arjo promuje entuzjazm, skupiając się na rozwiązaniach, które stanowią wartość dodaną i generują prawdziwą pozytywną zmianę dla ludzi, przejmując odpowiedzialność i podejmując decyzje, a także współpracując z innymi na rzecz osiągnięcia celów Grupy. Dla Arjo równość jest również kluczowym czynnikiem sukcesu.