You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Cele finansowe w perspektywie średnioterminowej

Wzrost sprzedaży

Średni roczny organiczny wzrost sprzedaży o 2-4%.


Rentowność
Średni roczny wzrost EBITDA o przynajmniej 10%.


Cykl konwersji gotówki
Konwersja gotówki powyżej 70%

 

 

Polityka w zakresie dywidendy


Zarząd Arjo przyjął zasady wypłaty dywidendy, zgodnie z którymi wysokość
dywidendy w przyszłych okresach będzie uzależniona od wysokości zysku, sytuacji
finansowej i możliwości dalszego rozwoju Arjo. Docelowo
dywidenda powinna odpowiadać 30-50% dochodu netto po opodatkowaniu.