Cele finansowe w perspektywie średnioterminowej

Wzrost sprzedaży

Średni roczny organiczny wzrost sprzedaży o 2-4%.


Rentowność
Średni roczny wzrost EBITDA o przynajmniej 10%.


Cykl konwersji gotówki
Konwersja gotówki powyżej 70%

 

 

Polityka w zakresie dywidendy


Zarząd Arjo przyjął zasady wypłaty dywidendy, zgodnie z którymi wysokość
dywidendy w przyszłych okresach będzie uzależniona od wysokości zysku, sytuacji
finansowej i możliwości dalszego rozwoju Arjo. Docelowo
dywidenda powinna odpowiadać 30-50% dochodu netto po opodatkowaniu.