pojke i skogen_2135x600.jpg

Nasza odpowiedzialność

Jako firma staramy się wywierać pozytywny wpływ na społeczność, w każdym aspekcie naszej działalności. Kierujemy się korporacyjną misją społeczną, opierającą się o wysokie standardy w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i  etyki oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.

Dążymy do minimalizacji naszego wpływu na środowisko, inwestujemy w rozwój naszych pracowników i przestrzegamy światowych standardów etycznego postępowania. Nasz kodeks postępowania i zasady etyczne opierają się na inicjatywie ONZ Global Compact i innych międzynarodowych zasadach postępowania korporacyjnego. Nasza konsekwencja w przestrzeganiu tych zasad jest corocznie oceniana zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG).

Więcej informacji na temat naszych zobowiązań społecznych znajduje się poniżej.