You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Polityka prywatności

Dane komunikacyjne oraz dane dotyczące użycia

Uzyskiwanie dostępu do naszej strony za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych wiąże się z technicznym generowaniem danych komunikacyjnych (np. adresu IP) lub danych dotyczących użycia (np. informacji o rozpoczęciu i zakończeniu dostępu oraz jego zakresie, a także informacji dotyczących wykorzystywanych usług telekomunikacyjnych), które to dane mogą być powiązane z danymi osobowymi. O ile zajdzie absolutna konieczność gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych telekomunikacyjnych i danych dotyczących użycia, będzie się to odbywać zgodnie ze stosownymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności danych.

Automatyczne gromadzenie danych nieosobowych

Gdy użytkownicy odwiedzają nasze strony internetowe, możemy gromadzić automatycznie (tj. nie za pośrednictwem rejestracji) dane nieosobowe (takie jak rodzaj używanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego, nazwa domeny, z której nastąpiło przekierowanie, liczba wizyt, średni czas trwania wizyty bądź wyświetlone strony). Możemy używać tych danych i udostępniać je naszym podmiotom zależnym na całym świecie do celów monitorowania atrakcyjności naszych stron internetowych oraz ulepszenia ich działania lub zawartości.

Bezpieczeństwo

Aby chronić dane osobowe swoich klientów przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją oraz nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem, firma Arjo korzysta z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

Łącza do innych stron internetowych

Strony internetowe firmy Arjo zawierają łącza do innych stron internetowych. Firma Arjo nie odpowiada za praktyki innych firm w zakresie ochrony prywatności ani za treści zawarte na innych stronach internetowych.

Pytania i komentarze
Firma Arjo będzie reagować na wszelkie uzasadnione prośby użytkowników o wgląd w ich dane osobowe oraz o poprawienie, uzupełnienie bądź usunięcie wszelkich nieścisłości W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących polityki ochrony prywatności danych firmy Arjo (np. przeglądu i aktualizacji danych osobowych) prosimy o kontakt z nami. Wraz z rozwojem Internetu nasza Polityka ochrony prywatności danych będzie ulegać zmianom. Zmiany Polityki ochrony prywatności danych będą publikowane na tej stronie. Zachęcamy zatem do jej regularnego odwiedzania celem zapoznania się z najaktualniejszą wersją.

Rozporządzenie o ochronie danych z 2018

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) z 2018 r. zapewnia osobie, której dane dotyczą, prawo do otrzymania kopii przechowywanych przez nas danych/informacji lub do upoważnienia innej osoby do działania w jej imieniu. Kliknij to łącze, jeśli chcesz porozmawiać z nami na temat swoich danych.