Wybierz swój kraj lub region

Teraz jesteś w Poland (Polski)
Strona główna / O nas / Legal / Polityka internetowa

Polityka internetowa

Oświadczenie

Jest to ogólna informacja prawna dotycząca strony internetowej Arjo www.arjo.com. Należy pamiętać, że na poszczególnych stronach internetowych Arjo mogą się znajdować dodatkowe informacje prawne i powiadomienia.

Informacje publikowane na tej stronie internetowej są dostarczane przez spółkę Arjo AB i jej spółki zależne („Arjo”) wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą być interpretowane jako porady ani rekomendacje, a niniejsza strona internetowa nie może stanowić podstawy do podejmowania decyzji lub działań. Treść tej strony może nie być wyczerpująca i aktualna. Wszystkie informacje są przekazywane w dobrej wierze, ale BEZ ŻADNEJ GWARANCJI WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, a wykorzystanie informacji lub materiałów zawartych na tej stronie odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. 

Żadna informacja przedstawiona na niniejszej stronie internetowej nie stanowi zaproszenia do inwestowania ani dokonywania innych transakcji papierami wartościowymi w Arjo. Rzeczywiste wyniki i zmiany mogą się znacząco różnić od wszelkich zapowiedzi przedstawionych na niniejszej stronie internetowej (zob. poniżej). Nie można się opierać na historycznych wynikach w zakresie ceny papierów wartościowych jako na wskazówce dotyczącej ich wyników w przyszłości.

Arjo nie gwarantuje, że strona internetowa będzie dostępna przez cały czas, ani że strona lub serwer, na którym jest udostępniona, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się na warunki określone w niniejszym dokumencie. W związku z tym należy się uważnie zapoznać z pełna treścią niniejszej polityki internetowej przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej, a następnie okresowo ją sprawdzać, ponieważ Arjo może wprowadzać w niej zmiany i aktualizacje.

Zapowiedzi

Ta strona może zawierać pewne zapowiedzi odnoszące się do przyszłych operacji, wyników lub warunków rynkowych. Tego rodzaju zapowiedzi są oparte na naszych poglądach i oczekiwaniach co do przyszłych wydarzeń, które mamy w chwili ich formułowania. Nie ma pewności, że takie oczekiwania się zmaterializują. Ponieważ zapowiedzi zawierają założenia i szacunki, które są obciążone znanymi i nieznanymi czynnikami ryzyka i niepewności, wynik może znacząco odbiegać od wyniku przedstawionego w zapowiedziach. Nie mamy obowiązku publicznego aktualizowania ani korygowania jakichkolwiek zapowiedzi, czy to w wyniku pozyskania nowych informacji, przyszłych zdarzeń, czy też z innych przyczyn, chyba że wymagają tego przepisy prawa lub regulacje giełdowe. 

Prawa autorskie i znaki towarowe

O ile nie określono inaczej, treść tej strony internetowej jest objęta prawem autorskim, prawami pokrewnymi lub innymi prawami własności intelektualnej należącej do spółki Arjo. Dotyczy to znaku towarowego „Arjo” oraz innych logotypów i znaków towarowych, które mogą występować na tej stronie internetowej. Logotypy, znaki towarowe oraz utwory firmy Arjo chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W przypadku przesyłania jakichkolwiek informacji lub materiałów za pośrednictwem niniejszej strony internetowej należy pamiętać, że Arjo może wykorzystywać takie informacje i materiały na całym świecie, bez ograniczeń czasowych (lub co najmniej przez 50 lat), wprowadzać w nich zmiany, publikować je, a także przekazywać je i w inny sposób udostępniać je stronom trzecim. Za takie wykorzystanie nie zostanie Państwu wypłacone żadne wynagrodzenie. Przesyłając nam jakiekolwiek informacje lub materiały za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie przez Arjo i gwarantują, że mają Państwo prawo do przesłania tych informacji lub materiałów do Arjo zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.

Informacja o ochronie danych

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych opisuje sposób, w jaki Arjo przetwarza Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem przez Państwa z niniejszej strony internetowej. 

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?

Dane osobowe (np. nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres IP) i nieosobowe (np. system operacyjny i przeglądarka) udostępnione Arjo AB za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie przez firmy z Arjo, jej podwykonawców i usługodawców.

Na stronie internetowej Arjo można m.in. kontaktować się z Arjo, subskrybować komunikaty prasowe i aplikować o pracę za pomocą formularzy kontaktowych. Podczas kontaktowania się, subskrybowania lub aplikowania o pracę prosimy o podanie informacji niezbędnych do spełnienia Państwa oczekiwań oraz wszelkich przyszłych kontaktów w tej sprawie lub, jeśli tak uzgodniono, w innych sprawach (np.imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne). Arjo wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do realizacji tych istotnych celów. Ponadto należy pamiętać, że po zakończeniu subskrypcji naszych komunikatów prasowych dane osobowe zostaną usunięte.

Aby lepiej zrozumieć zachowanie i potrzeby osób odwiedzających tę stronę internetową, spółka Arjo, jej wykonawcy i usługodawcy mogą również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu monitorowania sposobu korzystania z tej strony internetowej, rejestrowania ruchu do i ze strony internetowej oraz badania i oceny danych demograficznych, lokalizacji geograficznej, zainteresowań i zachowania użytkowników w odniesieniu do strony internetowej Arjo oraz obecnych i przyszłych produktów. Dane demograficzne, lokalizacja geograficzna, zainteresowania i zachowanie nie są powiązane z żadną konkretną osobą, a rejestrowanie tych danych można w każdej chwili wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.

Przetwarzanie danych osobowych może się wiązać z ich przekazaniem poza EOG do miejsc, które mogą nie mieć odpowiedniego poziomu ochrony. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych określonych w niniejszej polityce internetowej (w tym na przekazanie Twoich danych osobowych poza EOG).

Twoje prawa i sposób skontaktowania się z nami

Raz w roku mogą Państwo bezpłatnie uzyskać informacje dotyczące swoich danych osobowych, które są przetwarzane przez Arjo. Ponadto mają Państwo zawsze prawo do (i) żądania poprawienia nieprawidłowych danych, (ii) modyfikowania wcześniej podanych informacji, (iii) cofnięcia udzielonej zgody i poinformowania, że sprzeciwiają się Państwo dalszemu przetwarzaniu swoich danych osobowych lub że nie chcą otrzymywać od Arjo dalszych informacji. W przypadku cofnięcia zgody dane osobowe zostaną jak najszybciej usunięte.

Za przetwarzanie Państwa danych osobowych odpowiada spółka Arjo AB, nr rej. 556408-5032, P.O. Box 8861, SE-402 72 Göteborg, Szwecja. W celu skorzystania z powyższych praw należy się skontaktować z Arjo AB.

Pliki cookie

Co to są plik cookie?

Pliki cookie (zwane też ciasteczkami) to małe pliki tekstowe umieszczane przez serwery internetowe na komputerze lub w urządzeniu mobilnym podczas odwiedzania stron internetowych. Plik cookie właściciela serwisu znajdują się na odwiedzanych stronach internetowych. Pliki cookie innych firm są ustawiane przez inne domeny niż strony internetowe, które odwiedzasz.

Sesyjne pliki cookie pozostają na Twoim komputerze lub w urządzeniu mobilnym przez czas Twojej wizyty i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze lub w urządzeniu przez czas określony w pliku cookie.

Do czego służą pliki cookie?

Arjo używa trwałych plików cookie właściciela serwisu do ustawiania i zapamiętywania preferencji użytkownika w odniesieniu do powtarzających się wizyt na naszej stronie. W plikach cookie można przechowywać ustawienia, takie jak wybrany język i kraj, interakcje użytkownika lub potwierdzenia. Możemy używać trwałych plików cookie innych firm z Google Analytics, Hotjar i HubSpot, Inc, do analizowania sposobu korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających i monitorowania wyników oglądalności.

Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Google i korzystania z plików cookie do celów analitycznych, odwiedź stronę https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie przez Hotjar, odwiedź stronę https://www.hotjar.com/cookies.

Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności lub korzystania z plików cookie przez Hubspot, odwiedź stronę http://legal.hubspot.com/privacy-policy

Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie przez organizacje są dostępne pod adresem: www.allaboutcookies.org

Jak blokować i (lub) usuwać pliki cookie?

Większość przeglądarek posiada standardowe ustawienia, które akceptują użycie plików cookie. Jeśli nie chcesz akceptować plików cookie, Twoja przeglądarka może być ustawiona tak, aby automatycznie odmawiała zapisywania plików cookie lub informowała Cię za każdym razem, gdy strona internetowa zażąda zapisania plików cookie. W przypadku korzystania z różnych urządzeń (np. komputera, smartfona, tabletu itp.) należy pamiętać o dostosowaniu ustawień każdego urządzenia.

Więcej informacji można znaleźć na stronach pomocy przeglądarki. Jeśli zdecydujesz się nie akceptować plików cookie, strona może być nadal używana, ale jej funkcjonalność będzie ograniczona.

Łącza

Strona internetowa może zawierać łącza prowadzące do stron internetowych innych firm. Takie łącza są publikowane wyłącznie dla wygody użytkownika i Arjo nie weryfikuje tych stron. Korzystanie z łączy prowadzących do stron internetowych innych firm odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.

Informacje dotyczące poszczególnych krajów

Ta strona internetowa zawiera informacje o produktach, które mogą nie być dostępne w danym kraju, a jeśli są dostępne, to oznacza, że zostały zatwierdzone lub zaakceptowane przez państwowy organ regulacyjny pod względem zgodności z zaleceniami i ograniczeniami obowiązującymi w różnych krajach. W każdym kraju obowiązują określone prawa, przepisy i praktyki medyczne regulujące przekazywanie informacji medycznych lub innych informacji o wyrobach medycznych w Internecie. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być interpretowana jako reklama lub promocja jakiegokolwiek produktu, który nie jest dozwolony przez prawo kraju, w którym zamieszkuje czytelnik. Jednakże nasze produkty i nasza strona internetowa są zgodne z prawem obowiązującym w kraju wybranym przez czytelnika.

Zmiany/aktualizacje

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany dowolnej części tej strony internetowej, w tym niniejszej polityki internetowej, w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność niniejszej strony internetowej. 

Obowiązujące przepisy

Niniejsza polityka internetowa podlega szwedzkim przepisom prawa.