Velg land eller region

Du er ved Norway (Norsk)
Start / Tjenester og løsninger / Løsninger for helsesektoren / Demenspleie / Forstå enkeltpersonens behov, og ta hensyn til både kropp og sinn
arjo-nurse-elderly-woman-2135x600.jpg

Forstå enkeltmennesket

Forstå enkeltpersonens behov, og ta hensyn til både kropp og sinn

Positive åtte-filosofien

Det er en klar forbindelse mellom de positive effektene, både fysiske, emosjonelle og kognitive, ved å opprettholde mobiliteten hos pasienter og beboere. Flere tiår med erfaring har vist oss at mobilitet spiller en grunnleggende rolle for livskvaliteten, forbedrede kliniske resultater og institusjonens effektivitet. Forutsetningene for mobilitet – miljø, utstyr og pleieferdigheter – er nøkkelaspekter ved trygg og effektiv pleie. Positive åtte-filosofien er kjernen i vår tilnærming til å optimalisere pleie. Den illustrerer den klare forbindelsen mellom effektene av mobilitet og immobilitet både på beboers fysiske og mentale velvære. Pleierne står derfor overfor en dobbel utfordring: De må ikke bare ta hensyn til beboerens mobilitetsnivå, men også det kognitive nivået og atferdsendringen beboeren kan vise.

 

Ulike personligheter innen demensområdet

Roy, Alice og Stacy representerer noen vanlige personligheter som lever med demens. De er utviklet for å bidra til å identifisere individuelle behov og å velge riktige løsninger som forenkler dagligdagse aktiviteter.
roy_final_3428x3538.jpg

Roy

  • Roy har mye energi
  • Han har vanskelig for å sitte rolig og slappe av. Han har en tendens til å bli rastløs.
  • Han beveger seg mye rundt, og kan gå seg bort.
Alice_final_3428x3538 bra.jpg

Alice

  • Alice er svært aktiv med pleiere og andre beboere.
  • Hun har oversikt over hva som skjer.
  • Hun søker ofte stimulering.
  • Alice stiller mange spørsmål, og insisterer på å få svar.
Stacy_final_3428x3538.jpg

Stacy

  • Stacy er ofte trett, og tar mange blunder.
  • Hun har lite energi.
  • Det er vanskelig å vite om hun hviler eller sover tungt.

Mobilitetsgalleriet

Mobilitetsgalleriet er et vurderingsverktøy basert på fem forskjellige mobilitetsnivåerr angitt i alfabetisk rekkefølge fra A til E.
ALBERT_814x1000.jpg

Albert

Albert, som er oppegående og selvhjulpen

BARBARA_814x1000.jpg

Barbara

Barbara, som til en viss grad kan klare seg selv.

CARL_814x1000.jpg

Carl

Carl, som sitter i rullestol og har liten evne til å klare seg selv.

DORIS_814x1000.jpg

Doris

Doris har ingen evne til å klare seg selv.

EMMA_814x1000.jpg

Emma

Emma, som er nesten helt sengeliggende og totalt hjelpetrengende.

Lucien de Kreek

Vi er her for deg!

Finner du ikke det du leter etter? La oss hjelpe deg.