You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Maxi Once

Hygienisk glidehjelpemiddel for engangsbruk for høy pasient/beboergjennomstrømning og infeksjonskontroll

MaxiOnce™ er et glidelaken for engangsbruk som er utviklet for å møte behovene og utfordringene i helseinstitusjoner og sykehus med høy gjennomstrømning av pasienter og høye krav til infeksjonskontroll.

Høy pleiekvalitet er det viktigste ved MaxiOnce rørglidehjelpemiddel. MaxiOnce er laget av et sterkt materiale med lav friksjon, og brukes bare til én bestemt pasient ved én anledning, noe som sikrer hygienisk og sikker pasientforflytning.

Adkomst, tilgjengelighet og enkelhet

MaxiOnce leveres på en rull som settes inn på en MaxiOnce-holder. MaxiOnce kan klippes i alle lengder, slik at det kan skreddersys til pasienten/beboeren, noe som sikrer minimalt med avfall. Det har et målesystem som gjør det lett å fastslå ønsket lengde på glidelakenet – avstanden mellom hver Arjo-logo er ca. 30 cm (12”).

Reduserer krysskontaminering

MaxiOnce er et engangshjelpemiddel som bidrar ytterligere til å redusere farene som er forbundet med krysskontaminering. Beskyttelse av pasientene er et sentralt aspekt ved infeksjonskontroll.

Kostnadseffektivt

Helseøkonomi er høyt prioritert i dagens helse- og sykehusadministrasjon. Siden MaxiOnce bidrar til at pleierne utfører sikrere og mer ergonomiske pasientforflytninger, bidrar det også til å redusere farene for ryggskader på jobben og alt det medfører.

MaxiOnce sparer tid og reduserer risiko

  • Pleierne slipper å kaste bort tid på å lete etter glidelaken. 
  • Ingen flere glidelaken blir ødelagt eller forsvinner under vask. 
  • Ingen flere farlige manuelle løft fordi glidelakenet er skadet eller ikke tilgjengelig.

Teknisk informasjon

Mål og vekt

Artikkelnummer
NMA1000
Vekt
8,4 kg (17,6 lb.)
Mål (lengde x bredde)
100 x 0,8 m (328 x 2 1/2)

MaxiOnce-holder

Artikkelnummer
NMA2000

MaxiOnce målesystem

Lengde i fotLengde i meter
Antall Arjo-logoer
4 - 5
1,20–1,50
5
5 - 61,50–1,80
6
6 - 71,80–2,10
7
7 - 8 2,10–2,408

* Vennligst kontakt din lokale salgsrepresentant for informasjon om produktet er tilgjengelig for salg i ditt land.