You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arjo Shampoo and Body Wash

Sjampo og kroppsvask

Vår kombinerte sjampo og kroppsvask rengjør huden og håret skånsomt, men grundig, og bidrar til å kontrollere bakterievekst.

Den inneholder pleiende og fuktighetsgivende midler som er skånsomme for huden og håret, samt vaskemidler for å kontrollere bakterievekst.
Rengjør, pleier og tilfører fuktighet
Inneholder pleiende og fuktighetsgivende midler, som pleier håret og tilfører huden fuktighet.

Bidrar til å kontrollere bakterievekst
Inneholder vaskemidler for grundig rengjøring, og bidrar til å kontrollere bakterievekst.

Biologisk nedbrytbar formulering. Leveres i resirkulerbar emballasje.

Teknisk informasjon

Farer

Dette produktet inneholder ikke skadelige stoffer og krever ikke klassifisering i henhold til EC-forskrift 1907/2006 (REACH).
Viktige farlige egenskaper: Produktet kan irritere øyne og slimhinner.

Sammensetning/ingredienser

StofferCAS-nr.Vekt %Symbol/R-betegnelser
Farlige stoffer  -
 ---
Andre stoffer  -
Natrium lauryl sulfat9004-82-46-10-
DMDM Hydantoin6440-58-00,15-
Jod-propen butylkarbamat55406-53-60,0075-
Euxyl K40035691-65-70,03-
IFRA-godkjent duft 0.2-
Farge + vann opptil 100 %-

Førstehjelpstiltak

SvelgingDrikk store mengder vann, kontakt lege hvis det oppstår symptomer.
InnåndingKontakt lege hvis det oppstår symptomer.
I øyneneFjern eventuelle kontaktlinser, skyll med lunkent vann i noen minutter og kontakt lege hvis det oppstår symptomer.

Brannsikkerhet

 
Dette produktet er ikke brennbart.
Brannslukningsapparater Tilpasses til betingelsene/materialene i omgivelsene
Personlige forholdsregler Bruk egnet personlig vernebekledning og oksygenmaske.

Søl

Personlige forholdsreglerUnngå kontakt med øynene.
MiljøhensynSamle opp og oppbevar sølt materiale i et kjemisk absorberingsmiddel (f.eks. kiselgur, sagflis). Små mengder kan skylles med vann.

Håndtering og oppbevaring

Lagres ved romtemperatur.

Eksponering / personlig beskyttelse

Se avsnitt 7.

Fysiske og kjemiske egenskaper

UtseendeKlar væske
pH-verdi7.0
BrennbarhetIkke brennbart
FlammepunktIngen
Løselig i vann100%
Organiske løsemidlerNei

Toksikologi

Akutte effekterSe avsnitt 3
SvelgingSe avsnitt 3
InnåndingSe avsnitt 3
HudkontaktSe avsnitt 3
I øyneneSe avsnitt 3

Økologi

MiljøegenskaperDenne væsken inneholder stoffer som er raskt nedbrytbare.

Kassering

Se lokale forskrifter for kassering og resirkulering.
Kassering og resirkulering07 07 99

Transport

KlasseFri
Vei, jernbane (ADR/RID)Ikke aktuelt
Sjø (IMDG)Ikke aktuelt
Luft (IATA)Ikke aktuelt

Forskriftsmessig

SikkerhetsmerkingNr.
R-betegnelserNr.
Markedsføringsrestriksjoner-

* Vennligst kontakt din lokale salgsrepresentant for informasjon om produktet er tilgjengelig for salg i ditt land.