Velg land eller region

Du er ved Norway (Norsk)
Start / Om oss / Vårt ansvar / Mennesker og samfunn
1J3B2154 fix_2135x600.jpg

Mennesker og samfunn

ima154188_a3_compr_800x500.jpg

Menneskerettigheter

Vi mener at alle mennesker i hele verden fortjener å behandles verdig og likestilt. Vi støtter menneskerettighetsprinsippene i den universelle menneskerettighetserklæringen.

Fordi vi støtter og respekterer internasjonale menneskerettigheter, treffer vi også tiltak for å sikre at vi ikke bidrar til brudd på disse rettighetene.
Arjo-About-Us-shoes-walking.jpg

Mangfold og likebehandling

Vi betrakter mangfold som en verdifull ressurs som passer godt med vårt mål om å skape en dynamisk organisasjon med et solid fundament av spesialistkunnskap og erfaring, og som drivkraft for fortsatt global vekst.

Våre medarbeidere over hele verden er stolte representanter for en rik blanding av kulturer og bakgrunner. Vi streber etter å sikre at alle ansatte gis like muligheter til å utvikle seg og få lik lønn for likt arbeid uavhengig av kjønn, rase, religion og andre uvedkommende faktorer i sammenhengen, under hensyn til lokale forhold.
ojo171631893_a3_compr_800x500.jpg

Helse og sikkerhet

Medarbeidernes helse og sikkerhet er en av våre fremste prioriteter. I mange av de landene der vi driver virksomhet, er spørsmål om helse og sikkerhet på arbeidsplassen regulert av sterk nasjonal lovgivning. Selv om vi også driver virksomhet i land med betydelig svakere regelverk, er kravene likevel alltid de samme når det gjelder helse, sikkerhet, forskjellsbehandling og etikk uansett hvor i verden virksomheten drives.

Med det endelige mål å skape et sikkert, trygt og ikke-diskriminerende arbeidsmiljø for alle våre medarbeidere driver vi fortløpende et langsiktig arbeid for helse og sikkerhet på alle våre anlegg.
Arjo-About-Us-woman-stairs people.jpg

Medarbeidernes utvikling

Vi drives av en bedriftskultur som setter medarbeiderne i første rekke, og vårt mål er å skape et inspirerende arbeidsmiljø med muligheter for medarbeiderne til å utvikle seg, lykkes og vokse sammen med virksomheten.

Som del av vårt mål om å trekke til oss de beste medarbeiderne, som deler vår lidenskap for å forbedre resultatene for andre, kommer vi også til å investere i initiativer for medarbeidernes utvikling.
Arjo-About-Us-Malmo.jpg

Selskapets samfunnsansvar

Vi ønsker alltid å bidra på en positiv og bærekraftig måte til samfunnene der vi driver virksomhet. En viktig del av dette arbeidet er å oppmuntre våre ansatte til aktivt å delta i det sosiale arbeidet, og et slikt engasjement gir seg ofte uttrykk i lokale prosjekter med tilknytning til vår virksomhet.

Vi følger strengt retningslinjene for valg for bedriftssponsing, og gir ingen bidrag til politiske partier eller andre politiske donasjoner.