Velg land eller region

Du er ved Norway (Norsk)
Start / Om oss / Juridisk / Nettstedserklæring

Nettstedserklæring

Ansvarsfraskrivelse

Dette er en generell ansvarsfraskrivelse i forbindelse med Arjos nettsted www.arjo.com. Merk at det kan finnes ytterligere ansvarsfraskrivelser og merknader på de individuelle nettstedene for selskapene i Arjo.

Informasjonen som publiseres på dette nettstedet, leveres av Arjo AB og tilknyttede selskaper («Arjo») bare for informasjonsformål og skal ikke tolkes som rådgivning eller anbefaling, og dette nettstedet bør ikke legges til grunn for noen form for beslutning eller tiltak. Innholdet er ikke nødvendigvis uttømmende eller oppdatert. Alle opplysninger er gitt i god tro, men UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKT ELLER INNFORSTÅTT, og all bruk av opplysninger eller materiale på dette nettstedet skjer utelukkende på brukerens egen risiko. 

Ingenting på dette nettstedet skal anses å utgjøre en invitasjon til å investere eller på annen måte handle i Arjos verdipapirer. Faktiske resultater og utviklingstrekk kan være vesensforskjellige fra fremtidsrettede erklæringer som er uttrykt på dette nettstedet (se nedenfor). Tidligere utvikling i prisen på verdipapirer må ikke legges til grunn som veiledning for fremtidig utvikling.

Arjo kan ikke garantere at nettstedet alltid er tilgjengelig, og heller ikke at dette nettstedet eller serveren som gjør det tilgjengelig ikke inneholder virus eller andre skadelige komponenter.

Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i de fastsatte vilkårene. Du bør derfor lese denne nettstedserklæringen omhyggelig og i sin helhet før du begynner å bruke nettstedet og periodevis deretter, siden Arjo kan gjøre endringer og oppdateringer i denne.

Fremtidsrettede erklæringer

Dette nettstedet kan omfatte visse fremtidsrettede erklæringer om fremtidige operasjoner, resultater eller markedsforhold. Slike fremtidsrettede erklæringer er basert på våre synspunkter og forventninger om fremtidige hendelser bare på tidspunktet da erklæringene ble gitt. Det kan ikke gis noen forsikring om at slike forventninger vil materialisere seg. Siden fremtidsrettede erklæringer omfatter antakelser og estimeringer som er utsatt for kjent og ukjent risiko og usikkerhet, kan utfallet variere vesentlig fra det som er angitt i erklæringene. Vi påtar oss ingen forpliktelser til offentlig å oppdatere eller revidere fremtidsrettede erklæringer, enten som resultat av ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet, unntatt hvis det er pålagt etter loven eller børsreglementet. 

Opphavsrett og varemerker

Når annet ikke er angitt, er innholdet på dette nettstedet beskyttet av opphavsrett, relatert rettighet eller annen immaterialrettighet som tilhører Arjo. Dette omfatter varemerket «Arjo» og andre logoer og varemerker som kan forekommer på dette nettstedet. Arjos logoer, varemerker, opphavsrettsbeskyttede verker og tilknyttede rettigheter må ikke brukes eller kopieres uten at det er innhentet skriftlig samtykke. Med enerett.

Hvis du sender informasjon eller materiale til oss via dette nettstedet, skal du være klar over at Arjo kan bruke denne informasjonen og dette materialet på verdensbasis, uten tidsbegrensning (eller i minst 50 år), gjøre endringer i dette, publisere det og dessuten overføre eller stille det til rådighet på andre måter for tredjeparter. Det vil ikke bli betalt godtgjørelse for slik bruk. Ved å sende oss informasjon eller materiale via dette nettstedet samtykker du i nevnte bruk fra Arjos side og garanterer at du har rett til å sende informasjonen og materialet til Arjo i samsvar med dette.

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Arjo behandler dine personopplysninger i forbindelse med din bruk av dette nettstedet. 

Hvordan brukes dine personopplysninger?

Personopplysninger (f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse) og andre opplysninger (f.eks. operativsystem og nettleser) som gis til Arjo AB via dette nettstedet, skal bare brukes av selskaper i Arjo-konsernet, underleverandører og tjenesteleverandører.

Via Arjos nettsted kan du blant annet bruke kontaktskjemaer til å kontakte Arjo, abonnere på pressemeldinger og sende jobbsøknader. Når du tar kontakt, abonnerer på pressemeldinger eller sender jobbsøknader, ber vi deg angi opplysninger som er nødvendige for at vi kan etterkomme din henvendelse og eventuelle fremtidige forespørsler om samme sak eller eventuelt andre saker (f.eks. navn, e-post, telefonnummer og annet). Arjo bruker bare personopplysninger for å oppfylle disse relevante formålene. Merk videre at hvis du har abonnert på våre pressemeldinger, og hvis du velger å avslutte abonnementet, slettes personopplysningene.

For bedre å forstå atferden og behovene til dem som besøker dette nettstedet, kan Arjo, underleverandører og tjenesteleverandører også behandle personopplysninger for å overvåke bruken av nettstedet, registrere trafikk til og fra nettstedet og se på og evaluere brukernes demografi, geografiske område, interesser og atferd med hensyn til Arjos nettsted og nåværende og fremtidige produkter. For å unngå tvil er ikke demografi, geografisk område, interesser og atferd knyttet til noen spesifikk individuell person, og registreringen kan deaktiveres når som helst i nettstedsinnstillingene.

Behandlingen av personopplysningene kan omfatte overføringer utenfor EØS til land som kanskje ikke har et tilstrekkelig vernenivå. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i å bruke personopplysningene beskrevet i denne nettstedserklæringen (herunder overføring av personopplysninger utenfor EØS).

Dine rettigheter og hvordan du kontakter oss

En gang i året kan du få informasjon vederlagsfritt om personopplysninger som behandles av Arjo, og som er knyttet til deg som registrert. I tillegg har du alltid rett til (i) å be om rettelse av uriktige opplysninger, (ii) endre opplysninger som du har gitt tidligere, (iii) kalle tilbake et gitt samtykke og informere om at du motsetter deg ytterligere behandling av personopplysninger, eller at du ikke ønsker å motta fortsatt informasjon fra Arjo. Hvis du kaller tilbake samtykket, slettes personopplysningene så snart som mulig.

Arjo AB, org.nr. 556408-5032, P.O. Box 8861, SE-402 72 Göteborg, Sverige, er ansvarlig for å behandle dine personopplysninger. Kontakt Arjo AB hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene ovenfor.

Informasjonskapsler

Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som nettservere legger på datamaskinen eller mobilen din når du går inn på nettsteder. «Førstepartskapsler» angis av nettsteder mens du besøker dem. «Tredjepartskapsler» angis av andre domener enn nettstedene du besøker.

«Øktkapsler» forblir på datamaskinen eller mobilen din under besøket og utløper når du lukker nettleseren. «Varige» informasjonskapsler forblir derimot på datamaskinen/mobilen så lenge som angitt i informasjonskapselen.

Hva brukes informasjonskapsler til?

Arjo bruker varige førstepartskapsler til å stille inn og huske dine preferanser for gjentatte besøk på nettstedet vårt. Innstillinger som valgt språk og land, brukervarselinteraksjoner eller kvitteringer kan bli lagret i informasjonskapsler. Vi kan bruke varige tredjepartskapsler fra Google Analytics, Hotjar og HubSpot, Inc, til å analysere hvordan våre besøkende bruker nettstedet og overvåker nettstedsytelsen.

Informasjon om Googles personvernerklæring og bruk av informasjonskapsler til deres analysetjeneste finner du ved å gå inn på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Informasjon om Hotjars bruk av informasjonskapsler finner du ved å besøke https://www.hotjar.com/cookies.

Informasjon om HubSpots personvernerklæring eller bruk av informasjonskapsler finner du ved å besøke http://legal.hubspot.com/privacy-policy

Omfattende informasjon om hvordan organisasjoner bruker informasjonskapsler, finnes på: www.allaboutcookies.org

Hvordan informasjonskapsler blokkeres og/eller slettes

De fleste nettlesere har standardinnstillinger som godtar bruk av informasjonskapsler. Hvis du ikke ønsker å godta informasjonskapsler, kan nettleseren settes til automatisk å nekte lagring av informasjonskapsler, eller til at du skal informeres hver gang et nettsted ber om å lagre informasjonskapsler. Hvis du bruker forskjellige enheter til å gå inn på nettstedet (f.eks. datamaskinen, mobilen, nettbrettet), må du sørge for å justere innstillingene på hver enhet.

Mer informasjon finnes på nettleserens hjelpesider. Hvis du velger ikke å godta informasjonskapsler, kan nettstedet likevel brukes, men muligens med begrenset funksjonalitet.

Lenker

Dette nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder. Slike lenker er kun gitt av praktiske årsaker, og Arjo går ikke god for disse stedene. Bruk av lenker til tredjeparters nettsteder skjer utelukkende på brukerens egen risiko.

Landspesifikk informasjon

Dette nettstedet inneholder informasjon om produkter som kan være tilgjengelige, men ikke nødvendigvis, i et bestemt land, og som hvis de er tilgjengelige, har fått godkjenning eller markedsklarering av vedkommende offentlige reguleringsmyndigheter for forskjellige indikasjoner og begrensninger i forskjellige land. Hvert land har sin spesifikke lovgivning og medisinske praksis som styrer formidlingen av medisinsk eller annen informasjon om medisinske produkter på Internett. Ingenting på dette nettstedet skal tolkes som en salgsoppfordring eller reklame for produkter som ikke er tillatt etter lovgivningen i det landet der leseren bor. Men våre produkter og vårt nettsted overholder gjeldende lovgivning i landet leseren har valgt.

Endringer/oppdateringer

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre hele eller deler av dette nettstedet, deriblant denne nettstedserklæringen, uten varsel. Vi forplikter oss ikke til å holde dette nettstedet oppdatert. 

Gjeldende lovgivning

Denne nettstedserklæringen er underlagt norsk rett.