You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Miljø

Vi arbeider for å optimere bruken av energi og naturressurser og redusere miljøpåvirkningen i all vår produkt- og prosessutvikling.

For å nå dette målet arbeider vi fortløpende med å minske klimapåvirkningen vår − fra å velge mer miljøvennlige materialer til å utvikle produkter som er mer energieffektive. Dessuten søker vi stadig nye måter å øke effektiviteten på, og minske avfall og utslipp i hele produksjonssyklusen.