You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Vårt ansvar

Som et selskap som setter mennesker i sentrum, streber vi etter å ha en positiv innvirkning på de samfunnene der vi finnes, i alle aspekter av virksomheten. Vi drives av selskapets sosiale oppdrag, som er utviklet ut fra høye standarder når det gjelder helse, sikkerhet, antidiskriminering og etikk.

Vi er opptatt av å minimere miljøpåvirkningen vår, vi investerer i vekst og utvikling blant våre ansatte, og vi opprettholder globale standarder for etisk opptreden. Våre etiske regler er basert på FNs Global Compact og andre anerkjente internasjonale prinsipper for etisk forretningsdrift. Vi evaluerer årlig hvordan vi har klart å overholde disse reglene ut fra de internasjonale retningslinjene for rapportering om miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring.

Les mer om vårt arbeid nedenfor.