You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Våre kunder

Pleiemottakere og deres familier

For pasienter og beboere med nedsatt bevegelighet og andre særlige behov er vårt mål å forbedre bevegeligheten, samtidig som vi forebygger komplikasjoner og muliggjør en så trygg, verdig og bekvem pleieopplevelse som mulig. Vårt fremste mål er å hjelpe disse personene til å bli mer selvhjulpne, komme seg igjen raskere og få en bedre generell livskvalitet.

Pårørende til pasienter og beboere som vil at deres nære og kjære skal få beste mulige pleie, tar ofte selv på seg rollen som pleiere. Enten de trenger veiledning for å velge riktig type pleie eller påtar seg den enda større utfordringen med å tilby tilstrekkelig pleie i hjemmet, er vi parat til å hjelpe til å skape en trygg, bekvem og verdig pleieopplevelse for deres nærmeste.

With people in mind

Arjo er opptatt av å øke kvaliteten på og effektiviteten i pleien.

Opp gjennom årene har vi samarbeidet tett med helsepersonell for å forbedre livet for dem som er rammet av nedsatt bevegelighet og aldersrelaterte sykdommer. Det har gitt oss en unik innsikt i utfordringene de står overfor, og ført til at vi kan levere de rette løsningene for deres særlige behov. Om og om igjen.

Helsemedarbeidere

Sykepleiere, sykepleierassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre helsemedarbeidere utgjør kjernen i pleieopplevelsen. For dem er et sikkert arbeidsmiljø helt avgjørende. Når risikoen for arbeidsskader i pleiemiljøet minsker, kan de bygge sterkere bånd til pasientene. Dette i sin tur gjør jobben mer givende.

Helseleverandører

I nært samarbeid med ledere for helseinstitusjoner bidrar vi til å forbedre kvaliteten og effektiviteten i omsorgen samtidig som vi minsker kostnadene for skader og ulykker som kan forebygges − alltid med både pasienter og helsemedarbeidere i tankene. Vi bidrar også til å forbedre rutiner og gi råd om en mer effektiv bruk av ressursene.