You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arjo_Values_2135_600.jpg

Våre kulturelle verdier

Vi er ikke bare opptatt av hva vi gjør, men hvordan vi gjør det.

arjo-close-up-three-guys-laughing-block.jpg

Lidenskap

er entusiasme for å forbedre andres helse og velferd.

Ethical Business Behaviour 2.jpg

Samarbeid

handler om å arbeide sammen mot suksess.

Arjo_values_woman_555_555.jpg

Åpenhet

er fundamentet for en tilbakemeldingskultur der man respekterer alle bidrag.

Arjo_values_excellence555_555.jpg

Kvalitet

handler om å forplikte seg til å ha klassens beste produkter, medarbeidere og prosesser.

Arjo_value_team_computer555_555.jpg

Eierskap

er en proaktiv innsats der man blir satt i stand til å ta viktige beslutninger.