You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

bicycle 2135.jpg

Våre kulturelle verdier

Vi er ikke bare opptatt av hva vi gjør, men hvordan vi gjør det.

Richard running 555x555 2.jpg

Lidenskap

er entusiasme for å forbedre andres helse og velferd.

Rakkesh measuring 555x555.jpg

Samarbeid

handler om å arbeide sammen mot suksess.

Gertjan in discussion 555x555.jpg

Åpenhet

er fundamentet for en tilbakemeldingskultur der man respekterer alle bidrag.

Karolina in Poznan factory 555x555.jpg

Kvalitet

handler om å forplikte seg til å ha klassens beste produkter, medarbeidere og prosesser.

Panagiota and Kajsa team work 555x555.jpg

Eierskap

er en proaktiv innsats der man blir satt i stand til å ta viktige beslutninger.