➊ Skape større verdier for kundene

Vi skaper verdier for kundene våre ved å drive en organisasjon fokusert på kunders unike behov i akutt- og langtidspleie.

Vi gjør vårt ytterste for å levere forbedrede kliniske resultater og høyere økonomisk verdi ved å bidra til mer effektiv omsorg og redusere de totale pleiekostnadene. Prioriteringene i dette området omfatter fortløpende innovasjon, produktfornyelse og utvikling av produkt- og tjenestesortimentet. Arjo har klare planer for forskning, utvikling og markedsføring, noe som forventes å føre til økt produktfornyelse og nye innovasjoner de kommende årene. Målet er å utvikle og tilby komplette løsninger for å hjelpe kundene å møte nåværende og fremtidige demografiske trender, oppfylle strengere reguleringskrav, forbedre omsorgskvaliteten og effektiviteten i pasientflyten samt levere bedre pasientsikkerhet.

➋ Styrket kommersielt fokus

Et av initiativene for å styrke Arjos kommersielle fokus omfatter å øke tilstedeværelsen både i eksisterende og nye markeder.

Vi har i dag en sterk posisjon innen akuttpleie, og har som mål å utvide tilstedeværelsen innen langtidspleie. I tillegg til en styrket fokus på langtidspleie har Arjo som mål å optimalisere produktporteføljen og salgsprosessen. 

 

➌ Økt driftssmidighet

Arjos mål er å øke driftssmidigheten, f.eks. gjennom initiativer for å sikre bedre produktkvalitet, en mer effektiv verdikjede samt forenklede og harmoniserte interne selskapsprosesser.

 Dette gjør at Arjo kan reagere raskere på kundebehov og dra nytte av markedstrender. Arjo arbeider aktivt for å sikre at selskapet oppfyller reguleringskrav, og streber etter å levere høy produktkvalitet og -sikkerhet.

➍ Utvikle virksomheten og mennesker sammen

Det er medarbeiderne i Arjo som skaper og utvikler virksomheten. Arjo har derfor utarbeidet en langsiktig personalpolitikk som sikrer at organisasjonen har nødvendig ekspertise, ledelse og kompetanse for å tilfredsstille nåværende og fremtidige forretningsbehov.

Dette arbeidet omfatter rekrutteringsplanlegging, aktiviteter for å fremme mangfold og diverse opplæringsprogrammer. Slike aktiviteter er nødvendige for å sikre at Arjo kan tiltrekke seg, rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere med nødvendig ekspertise og verdigrunnlag som kan bidra til Arjos videre utvikling.

➎ En bærekraftig og vinnende kultur

Målet er skape en resultatorientert organisasjon basert på Arjos kjerneverdier, nemlig lidenskap, samarbeid, åpenhet, kvalitet og eierskap.

Fellesnevneren som forener disse fem kjerneverdiene, er at Arjo verdsetter mennesker og ønsker å forbedre andres helse og velferd. For å skape en bærekraftig og vinnende kultur fremmer Arjo entusiasme, et fokus på løsninger som skaper verdier og en virkelig positiv endring for medarbeiderne, som tar eierskap, treffer beslutninger og blir en lagspiller som arbeider mot å nå konsernets mål. Arjo betrakter også likhet som avgjørende for sin suksess.