You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Økonomiske mål på mellomlang sikt.

Omsetningsvekst

Gjennomsnittlig årlig organisk omsetningsvekst på 2−4 prosent


Lønnsomhet
Gjennomsnittlig årlig EBITDA-vekst på minst 10 prosent


Kontantkonvertering
Kontantkonvertering på over 70 prosent

 

 

Utbyttepolitikk


Styret i Arjo har vedtatt en utbyttepolitikk som innebærer at fremtidig
utbytte vil bli justert i tråd med Arjos fortjenestenivå, økonomiske
stilling og fremtidige utviklingspotensial. Målet er at
utbyttet skal tilsvare 30–50 prosent av overskudd etter skatt.