You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Vår strategi

Vår strategi

Arjos visjon er å være globalt anerkjent som den mest respekterte partneren innen pleie av og bedre livskvalitet for mennesker med nedsatt bevegelighet og aldersrelaterte helseutfordringer.

For å oppnå dette har vi definert en strategisk intensjon; Arjo skal bli markedsledende innen langtidspleie samtidig som vi opprettholder den sterke posisjonen innen akuttpleie. Ambisjonen er også å oppnå en posisjon som prioritert partner for helhetsløsninger.

Basert på Arjos strategiske intensjon har vi utviklet forretningsplanen «Arjo 2020». Arjo 2020 består av fem overgripende fokusområder, som alle presenteres nærmere nedenfor. Til grunn ligger Arjos fokus på å etablere en bærekraftig og vinnende bedriftskultur der forretningene og medarbeiderne utvikles sammen.