Personvernerklæring

Kommunikasjons- eller bruksdata

Når du bruker telekommunikasjonstjenester for å gå inn på nettsteder, blir kommunikasjonsdata (f.eks. IP-adresse) eller bruksdata (f.eks. informasjon og start, slutt og varighet på hver økt, og informasjon om telekommunikasjonstjenestene du benyttet) teknisk generert. Det kan tenkes at disse vedrører personopplysninger. I den grad det er tvingende nødvendig, vil kommunikasjons- eller bruksdata bli samlet inn, behandlet og brukt i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Automatisk innsamling av ikke-personlige opplysninger

Når du går inn på våre nettsteder, kan vi automatisk (dvs. ikke ved registrering) samle inn ikke-personlige opplysninger (f.eks. benyttet type nettleser og operativsystem, domenenavn på nettstedet du kom fra, antall besøk, gjennomsnittlig besøkstid på nettstedet, besøkte sider). Vi kan bruke disse opplysningene og dele dem med våre internasjonale datterselskaper for å måle hvor attraktive nettstedene våre er, og forbedre deres ytelse og innhold.

Sikkerhet

For å beskytte personopplysninger mot tilfeldig eller ulovlig destruksjon, tap eller endring og mot uautorisert videreformidling eller tilgang, bruker Arjo tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak.

Lenker til andre nettsteder

Arjos nettsteder inneholder lenker til andre nettsteder. Arjo kan ikke holdes ansvarlig for andre nettsteders personvernpraksis eller innhold.

Spørsmål og kommentarer
Arjo vil svare på rimelige henvendelser om å gjennomgå personopplysninger og korrigere, endre eller slette unøyaktigheter. Hvis du har spørsmål eller kommentarer vedrørende Arjos personvernerklæring (f.eks. for å gjennomgå og oppdatere personopplysninger), må du gjerne ta kontakt. Våre personvernerklæring utvikles i tråd med utviklingen av Internett. Vi vil offentliggjøre endringer i personvernerklæringen på denne siden. Sjekk denne siden jevnlig for å holde deg oppdatert.

Generell personvernforordning 2018

Den generelle personvernforordningen (GDPR) fra 2018 gir deg, den registrerte, rett til å motta en kopi av opplysninger vi har om deg eller la noen opptre på dine vegne. Klikk på denne lenken  hvis du vil snakke med oss om dine opplysninger hos Arjo.