Styrken i bevegelse

Styrken i bevegelse

Det er en klar sammenheng mellom mobilitet og menneskers fysiske og psykiske trivsel. Vi har sett hvordan det å fremme mobilitet raskt kan forbedre både kliniske og økonomiske resultater. 

Forbedrede resultater for alle

Mennesker er skapt for å bevege seg. Å tilfredsstille dette grunnleggende behovet gjennom pleieprosessen fremmer ikke bare tilheling, verdighet og selvstendighet hos pasientene, men også selvtillit og generell trivsel hos helsepersonellet. Som spesialister på området skal enhver handling og avgjørelse styrke bevegelse innen pleiemilljøene.

Forbedrede resultater for alle

Mennesker er skapt for å bevege seg. Å tilfredsstille dette grunnleggende behovet gjennom pleieprosessen fremmer ikke bare tilheling, verdighet og selvstendighet hos pasientene, men også selvtillit og generell trivsel hos helsepersonellet. Som spesialister på området skal enhver handling og avgjørelse styrke bevegelse innen pleiemilljøene.

Vi styrker bevegelse mot

we-are-empowering-movement-towards-HR-v2.jpg
we-are-empowering-movement-towards-mobile.jpg

Drevet av et felles mål

Det er ingenting som er mer kraftfullt enn motiverte mennesker drevet av et felles mål. Selv om vi alle har forskjellige perspektiver og bidrar på forskjellige måter, har vi dedikert oss til å fremme mobilitet i helsevesenet.