You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Om Arjo

Arbeidet vårt er basert på genuin omtanke for menneskers helse og velferd og bidrar til et bærekraftig helsesystem – alltid med mennesker i fokus.

Arjo er en global leverandør av medisintekniske produkter, tjenester og løsninger som forbedrer livskvaliteten for mennesker med nedsatt bevegelighet og aldersrelaterte helseutfordringer. Vi skaper verdi ved å forbedre de kliniske resultatene for pasienter og muliggjøre et bedre arbeidsmiljø for helsemedarbeiderne. Dermed bidrar vi til et bærekraftig helsesystem − alltid med mennesker i fokus.

Våre viktigste kunder er offentlige og private institusjoner innen akutt- og langtidspleie. Tilbudet omfatter produkter og løsninger for pasienthåndtering, hygiene, desinfeksjon, medisinske senger, terapeutiske flater, forebygging og diagnostikk av blodpropp. Vi tilbyr også tjenester som opplæring i forbindelse med produktsalg.

Vi selger produkter og løsninger i over 100 land, fordelt på tre geografiske områder: Nord-Amerika, Vest-Europa og Resten av verden. Vi er nærmere 6000 medarbeidere globalt og har vårt hovedkontor i Malmö i Sverige.