You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

arjo-flites-nurse-banner.jpg

Yrkesrelaterte skader

Ta tak i de faktorene som utsetter pleiere for fare.

Å levere best mulig pleie er ikke alltid enkelt. Uten de riktige løsningene kan det sette helsemedarbeideren og beboeren i fare. Manuell forflytning kan særlig innebære risiko for alvorlig langtidsskade for helsemedarbeidere.

Et pleiemiljø som preges av ergonomisk effektivitet

Det finnes ofte mange ulike faktorer som bidrar til at pleiere blir skadet. For å forandre arbeidsmåten ved pasienthåndtering på lang sikt er det viktig at man tar hensyn til alle disse risikofaktorene.

Les mer om løsninger for pasientforflytning

Hjelper deg å øke sikkerheten, effektiviteten og tilfredsheten

Arjo kan hjelpe deg å utvikle et skreddersydd, multifaktorielt og evidensbasert program som forbedrer pasientbehandlingseffektiviteten i ditt pleiemiljø og hjelper deg å forebygge skaderisiko for pleierne.

Les mer om pasienthåndtering