You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Leieprodukt

Institusjoner for intensiv- og langtidspleie opplever ofte pasientpleiebehov, pasientantall og kapitaltilgjengelighet som utfordrende.

Alle disse utfordringene krever at pleiere og administratorer treffer vanskelige valg.  Når det gjelder pasientpleie, bør det være unødvendig med kompromisser.  Du trenger de rette behandlingstilbudene, og disse må være tilgjengelige uansett antall pasienter.

Arjos utleieordning gjør det enklere å administrere pasientpleien gjennom utleie av sykehussenger og terapeutiske madrasser.  Utleiemodellen gir følgende fordeler:

  • tilgang til avanserte, velprøvde behandlingsmetoder og sykehussenger
  • produkter som er tilgjengelige når og der de trengs
  • ingen behov for å hente inn investeringskapital
  • ingen kostnader til reparasjon og vedlikehold av produkter som institusjonen eier

La oss hjelpe deg med produkter fokusert på pasientpleie samtidig som balansen mellom investerings- og driftsbudsjettet opprettholdes.