You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Flex Service

Flex Service

Med Flex Service sørger du for å få mest mulig ut av utstyret, sikrer at alt fungerer som det skal, og at pleien holder høyest mulig standard. Teamet vårt hjelper deg med å optimalisere effektiviteten samtidig som pasientenes og pleiernes sikkerhet garanteres. Våre serviceavtaler innebærer et tett samarbeid med deg som kunde med garantert kostnadsoversikt og -kontroll samt fast pris.

Vår service –  din suksess


I Arjo forstår vi din situasjon og fokuserer på at alt skal fungere optimalt:

  • En økende eldre befolkning med færre hender som tar hånd om dem
  • Behov for å fokusere på kjernevirksomheten for best mulig pleie
  • Behov for større effektivitet og fortsatt fokus på pleiernes sikkerhet og pasientenes verdighet
  • Oversiktlige og stabile utgifter uten uventede kostnader

Arjo har mer enn 60 års erfaring med utvikling av sikre, effektive og kostnadseffektive pleiemiljøer. Våre enestående løsninger har hevet standarden for pleiemiljøer over hele verden, redusert antallet unødige skader på pleiere, beboere og pasienter, og samtidig bidratt til reduserte driftsutgifter.

Merk: Det kan finnes lokale variasjoner.