You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Tjenester

Vi tilbyr omfattende tjenester, produktstøtte og ekspertise for å hjelpe pleieinstitusjoner å forbedre de kliniske resultatene, maksimere avkastning på investeringer og heve pleiestandarden.

Arjo10661_555x555.jpg

Arjo Care

Profesjonelt vedlikehold og service slik at du skal få mest mulig ut av utstyret.

Les mer

Bild 2 500x500.jpg

Leie og finansiering

Omfattende løsninger som sikrer at du har riktig utstyr til riktig tid.

Les mer

Bild 3 500x500.jpg

Kliniske konsulenttjenester

Resultatdrevne partnerskap for å skape effektive miljøer som tilrettelegger for pleie av høy kvalitet.

Les mer