You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Sengeløsninger for sykehus

Grunnlaget for pasientenes velferd

Sengen er viktig for den daglige pasientpleien, enten det dreier seg om kortvarige innleggelser eller langvarig rekonvalesens. Den er designet for å skape et trygt miljø rundt pasientpleien, der hvile og rekonvalesens skal være både sikker og terapeutisk.

Last ned brosjyre

Designed for life, for choice and for value

Én plattform, ulike pasientnivåer

Den universale plattformen dekker alle akuttnivåer og spenner over flere pleiesituasjoner, fra kirurgi til intensivpleie, og er et fornuftig valg for sykehus der behovene utvikler seg.

Last ned sammendrag av den universale sengeplattformen for sykehus

Enkel service og vedlikehold

Lett tilgjengelige og avtakbare komponenter betyr at én kvalifisert person kan utføre arbeid på aktuatorer, kontrollboks, håndsett, batteri og hjul, på stedet og på bare noen få minutter.

Kostnadseffektiv og fleksibel løsning

Vårt store utvalg inneholder også fleksible leie-, salgs- og leasingalternativer som er utformet for å gjøre løsningene våre mest mulig rimelige og investeringen mest mulig lønnsom.

Ta kontakt med din lokale Arjo-representant