You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

AH-E9000X-1-266.jpg

Medisinske senger

Grunnlaget for pasientens og beboerens velferd

Enten det er snakk om en eldre beboer eller en rekonvalesent pasient, spiller sengen en viktig rolle i den daglige pleien. Det er et sted der man skal ha det behagelig og trygt, og der hvile og rekonvalesens bør være både sikker og terapeutisk.

Call to Action

BEd Nurse 555x555.jpg

Komfort, sikkerhet og enkel bruk uansett omsorgsmiljø

Vi tilbyr et omfattende sortiment av sykehussenger og senger for langtidspleie som er utviklet for å tilby det beste miljøet for dine pasienter/beboeres ulike behov, skadesituasjon og omsorgsmiljø, fra intensivpleie til pleie i hjemmet.

Sykehussenger

Ingen pasienter er like, og det kan være en utfordring å tilfredsstille de individuelle behovene. Sengen er en stor del av pasientens sykehusopphold, og derfor er det viktig at dette miljøet er tilpasset pasientens unike krav.

Se vårt sortiment