You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Håndtering av overvektige pasienter

God pleie for overvektige krever ikke bare spesielt utstyr med riktig vektkapasitet, men også løsninger som tar hensyn til pleien som er nødvendig for pasienter med ulike kroppsfasonger.

bariatric-patient-handling.jpg

Sikker pasienthåndtering

Håndtering av pasienter som kan veie over 150 kg kan være tidkrevende og fysisk anstrengende for helsemedarbeidere. Uten egnet utstyr kan både helsemedarbeidere og pasienter risikere alvorlig skade.¹ Med vårt sortiment av bariatrisk behandlingsutstyr kan helseinstitusjoner behandle kraftig overvektige pasienter på en ergonomisk, smidig og effektiv måte. Alle våre løsninger, inklusive takløftere, passive gulvløftere og seil, er spesielt utformet for at helsemedarbeiderne skal kunne optimalisere komforten og verdigheten for kraftig overvektige pasienter ved alle omsorgsoppgaver.


1.http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/overweight/en

Våre løsninger for pasienthåndtering: