You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arjo Pressure Injury Prevention Bariatric AtmosAir-Plus_image. full bleed.jpg

Forebygging av trykksår hos overvektige

Se våre produkter
Forbedre omsorg og beskyttelse av ømtålig hud med spesialiserte støtteflater for sterkt overvektige pasienter med økt risiko for hudskader.

Ansamling av væske og dårlig blodsirkulasjon gjør at kraftig overvektige pasienter ofte har mer ømtålig hud, noe som gjør dem mer mottakelige for infeksjoner og trykk- og hudskader.1 For å minske risikoen i forbindelse med dette anbefaler ekspertorganer som European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) og National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) å bruke egnede terapeutiske støtteflater.1

Vi tilbyr et sortiment av støtteflater som utstyrer helseinstitusjoner med egnede løsninger for å optimalisere omsorgen for kraftig overvektige pasienter med økt risiko for hudskader. Våre bariatriske støtteflater følger internasjonale retningslinjer2 for forebygging og behandling av trykkskader.

Litteratur:

1. Muir, M, Archer-Heese, G. (2009) Essentials of Bariatric Patient Handling Program, OJIN: The Online journal of Issues in Nursing Vol. 14, No. 1.

2. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel og Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. http://www.internationalguideline.com/static/pdfs/NPUAP-EPUAPPPPIA-PUQuickReferenceGuide-2016update.pdf