You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

arjo-vte-bariatric.jpg

Forebygging av blodpropp hos overvektige

Behagelig, praktisk og klinisk effektiv forebygging av blodpropp

arjo-bariatric-nurse-patient-flowtron-vte-block.jpg

Risikoer ved blodpropp og fedme

Fedme og relaterte helseplager er et økende problem i mange land rundt om i verden.¹

Fedme er assosiert med høy risiko for blodpropp − en av de vanligste årsakene til sykelighet og dødelighet på sykehus for kraftig overvektige pasienter.² Kraftig overvektige pasienter har dessuten større risiko for plutselig postoperativ fatal lungeemboli.³ Våre aktive kompresjonssystemer (ACS) minimerer risikoen for dypvenetrombose (DVT) hos kraftig overvektige pasienter. Med klær som er spesialutformet for kraftig overvektige pasienter, er vår ACS-behandling ikke-invasiv og beregnet på å optimalisere komforten for kraftig overvektige pasienter.

Se våre produkter

Litteratur:

1. World Health Organisation (2000) Obesity: Preventing and managing the global epidemic [Online]
2. OECD data, 2012
3. Paul D. Stein, Afzal Beemath, MD, Ronald E. Olson, PhD (2005) Obesity as a risk factor in venous thromboembolism, American Journal of Medicine, Vol. 118, Issue 9