You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

arjo-bariatric-nurse-patient-hygiene banner.jpg

Bariatric Hygiene

Arjo bariatric hygiene 555 x 555.jpg

Verdighet i hverdagen − dusj og toalettbesøk

Håndteringen av hygienebehov hos kraftig overvektige pasienter kan være en stor utfordring for en effektiv bariatrisk omsorg. Hvis ingen egnede løsninger er tilgjengelige, kan helsemedarbeidere måtte sette sin lit til passive løsninger som bekkener og sengebad. Det kan sette både den ergonomiske effektiviteten og pasientens verdighet og sikkerhet i fare. Våre bariatriske hygieneløsninger er utformet for å forbedre livskvaliteten, verdigheten og komforten for kraftig overvektige pasienter. De skaper en ergonomisk plattform for helsemedarbeideren ved assisterte dusj- og toalettbesøk for pasienter som veier opptil 320 kg.

Se våre produkter