You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

arjo-bariatric-nurses-medicalbeds-2135x600.jpg

Bariatrisk seng

arjo-citadelplus-bariatric-555x555.jpg

Et sikkert og verdig omsorgsmiljø for kraftig overvektige pasienter

Våre sykehussengerammer er konstruert for å oppfylle overvektige pasienters spesifikke behov, og i konstruksjonen har vi satt sikkerhet, bekvemmelighet og verdighet i første rekke.

Våre senger er egnet for pasienter som veier opptil 454 kg, og kan brukes sammen med en rekke forskjellige terapeutiske støtteflater for ubevegelige og alvorlig syke, kraftig overvektige pasienter.

Se våre produkter