You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arjo Bariatric Solutions Banner.jpg

Løsninger for overvektige

Løsninger for overvektige

Kraftig overvektige personer trenger spesielt utformede løsninger som oppfyller deres kliniske behov under hele omsorgsprosessen, fra de kommer inn på helseinstitusjonen til de skrives ut. Hvis helseinstitusjoner får tilgang til de riktige løsningene, har de mulighet til å tilby kraftig overvektige pasienter en omsorg med høyere kvalitet og bedre økonomisk holdbarhet, og samtidig sørge for sikre og effektive arbeidsforhold for sine helsemedarbeidere.

Last ned brosjyre om løsninger for overvektige

arjo-close-up-bariatric-nurse-patient-block.jpg

Fedme: En global epidemi

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er mer enn 1,9 milliarder personer over 18 år i dag overvektige.¹ Av disse lider 600 millioner av fedme, noe som tilsvarer cirka 13 prosent av verdens voksne befolkning.¹ Det økende antallet mennesker med fedme tærer på helseinstitusjonenes omsorgsressurser og fører til økte omsorgskostnader.² Dessuten stilles helseinstitusjoner overfor utfordringen med å oppfylle de særlige behovene hos denne pasientgruppen, særlig når det gjelder egnede omsorgsløsninger, egnet utstyr og opplæring for helsemedarbeidere.² Vi tilbyr en portefølje med bariatriske produkter og tjenester som sikrer at din institusjon er fullt utrustet for utfordringene innen pleie av sterkt overvektige personer og kan gi kostnadseffektiv, sikker og verdig pleie. Vår portefølje med løsninger for omsorg av kraftig overvektige personer gir helseinstitusjoner mulighet til å oppfylle behovene til denne pasientgruppen innenfor et vidt spekter av funksjoner: fra å være fullstendig selvhjulpen til å kunne utføre daglige oppgaver uten hjelp.

Litteratur: 1. http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/overweight/en 2. Muir, M, Archer-Heese, G. (2009) Essentials of Bariatric Patient Handling Program, OJIN: The Online journal of Issues in Nursing Vol. 14, No.

Last ned brosjyre om løsninger for overvektige