You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Løsninger for forebygging av VTE

Selv om helseinstitusjoner er oppmerksomme på risikoen for VTE, har ikke pleierne alltid tid, opplæring eller ressurser til å iverksette optimale strategier for forebygging. Med Arjos Flowtron Active Compression System kan helsepersonell gi trygg, praktisk og fleksibel behandling for forebygging av VTE, som hjelper dem å oppnå samsvar og optimal klinisk effekt.

Trygg, praktisk og fleksibel løsning for forebygging av VTE

Byrden ved VTE

Pasienter innen både akuttpleie, kreft, obstetrikk, bariatri, slag og generelt pasienter som gjennomgår kirurgiske prosedyrer på over 30 minutter, har en risiko for VTE.

Last ned brosjyren

Koblingen mellom samsvar og klinisk effekt i forebygging av VTE

Flowtron Active Compression System er utformet for å støtte klinisk effekt ved å bidra til større samsvar i pasientbehandling.

Last ned brosjyren

Viktig klinisk dokumentasjon som støtter bruk av IPC

Vi vil invitere deg til å gå gjennom dette kliniske dokumentet, som inneholder eksempler på noe av den viktigste dokumentasjonen som støtter bruk av IPC, og særlig Flowtron Active Compression System, som del av et program for forebygging av VTE.

Last ned brosjyre med klinisk dokumentasjon

Kostnadseffektiv behandling som støtter effektiv arbeidsflyt og dokumenterte resultater

Vi tilbyr klinisk dokumenterte forebyggingsløsninger som gir helseøkonomisk verdi og økt total effektivitet i institusjonen. Dette inkluderer et omfattende utvalg av tjenester og opplæringsprogrammer som er laget for å forsterke strategiene dine for kompresjonsbehandling.

Kontakt din lokale representant