You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Forebygging av blodpropp

Behagelig, praktisk og klinisk effektiv: Den ikke-invasive løsningen fra Arjo.

Alle kan rammes av blodpropp, uansett alder, kjønn og etnisitet.

Det er ofte resultat av en lengre tids immobilitet og kan oppstå mer eller mindre uten forvarsel.

Blodpropp er en farlig og potensielt livstruende medisinsk tilstand der det danner seg blodkoagler i en arterie eller vene. Hvis en blodpropp utvikler seg i de dype venene i benet eller i magen, kalles tilstanden dyp venetrombose eller DVT. Hvis en del av blodproppen løsner og vandrer opp til lungene, kalles tilstanden lungeemboli (LE). Blodpropp er samlebetegnelsen for både DVT og LE.

Referanse: 1. http://www.worldthrombosisday.org.

Redusere risikoen for blodpropp med intermittent pneumatisk kompresjon

Intermittent pneumatisk kompresjon (IPC) etterligner den naturlige muskelfunksjonen i leggen eller foten ved å øke blodstrømmen i de dyptliggende venene, noe som reduserer venestase og dermed risikoen for dyp venetrombose. De mekaniske effektene av IPC med økt blodstrøm minsker ikke bare venestase, men har også en målbar antikoagulerende effekt. IPC bidrar til å redusere to av de grunnleggende årsakene til blodpropp − reduksjon av stase og hyperkoagulering. Det er en enkel, bekvem og klinisk effektiv (ref. Morris 2008) løsning for pasienter med risiko for blodproppdannelse*.

*Avhengig av pasientens risikovurdering. Informasjon om alle kontraindikasjoner finnes i bruksanvisningen for produktene.

Se våre produkter