You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Disinfection full bleed.JPG

Planlegging av skyllerom

Planlegging av skyllerom

Et skyllerom (eller sluserom) er en nødvendighet på alle autoriserte pleiehjem og sykehus. Redusert infeksjonsrisiko kan innebære store kostnadsbesparelser for alle institusjoner og sykehus.

 

Planlegging av et skyllerom

Det finnes fire helt nødvendig forutsetninger for å opprettholde gode hygienerutiner:

1. Område for urent gods

Dette området er beregnet på urent gods og holdes atskilt fra de rene områdene. Det fungerer som oppsamlingspunkt for urent gods. Det kan for eksempel bestå av et avlastningsbord i rustfritt stål.

2. Servant

Rent og desinfisert gods må aldri komme i kontakt med urene hender − derfor er den viktigste delen i et skyllerom en velorganisert servant der man kan vaske hendene.  Servanten skal være lett tilgjengelig, plassert nær inngangen og utstyrt med et blandebatteri som kan betjenes med armen eller albuen. Tilbehør som såpedispensere, engangsservietter og en papirkurv skal også være tilgjengelig.

3. Spyledekontaminator 

Urene beholdere som bekken og tilhørende lokk, urinflasker og toalettspann plasseres i spyledekontaminatoren som tømmer, rengjør og desinfiserer beholderne uten videre bearbeiding. Grunnregelen for hygiene er at alle gjenstander som har vært i kontakt med kroppsvæsker eller sekret, må rengjøres og desinfiseres så fort som mulig og overføres til et oppbevaringsområde for rent utstyr.

Spyledekontaminatorene finnes i tre ulike utførelser: en frittstående modell som tilbyr korrekt lastehøyde, en veggmontert modell som muliggjør rengjøring av gulvet under, og en modell for montering under bordet, noe som frigjør verdifull arbeidsflate.

4. Oppbevaringsområde for rent utstyr

Desinfiserte gjenstander som ikke brukes umiddelbart, skal holdes atskilt fra urene flater eller urent gods, og kan oppbevares på for eksempel i skap eller på hyller. Et skap som for eksempel monteres over spyledekontaminatoren, er et godt alternativ som også sparer plass. I skyllerommet skal det også finnes et låsbart skap for oppbevaring av kjemikalier og desinfeksjonsmiddel samt to kurver for skittentøy og avfall.  Hvis det brukes bekkener av rustfritt stål, er det dessuten smart å ha et oppvarmet oppbevaringsskap.

 

Rene hender på rene artikler

  • Mikroorganismer som kan være helt ufarlige for friske mennesker, kan forårsake alvorlige infeksjoner for personer med nedsatt immunforsvar.
  • Bakterier, virus og sopp finnes overalt, og kan overføres fra én person til en annen via artikler som ikke er rengjort eller håndtert på tilfredsstillende måte.
  • Et godt planlagt skyllerom er nøkkelen til å hindre spredning av infeksjoner.
  • Rengjorte og desinfiserte artikler må aldri berøres eller håndteres med urene hender.
  • Hvis de rengjorte artiklene blir berørt av urene hender, blir artiklene forurenset på nytt, og risikoen for spredning av infeksjoner øker.
  • Det er derfor meget viktig å alltid desinfisere hendene før du tar i rengjorte og desinfiserte artikler.

 Rene hender på rene artikler er hovedregelen for alle prosedyrer i skyllerommet.