You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Disinfection full bleed.JPG

Desinfisering

Fleksibilitet og valgfrihet til å støtte strategier for infeksjonskontroll

Vi har et bredt sortiment av høykvalitetsutstyr, inklusive spyledekontaminatorer, rengjøringsvæsker, flere muligheter til å utforme skyllerommet og et utvalg av materialer for å tilfredsstille kravene til skyllerom. Dette gir oss mulighet til å hjelpe deg med å utvikle et optimalt og effektivt skyllerommiljø som en viktig del av strategien for infeksjonskontroll.

Desinfisering: sikrer et rent og sikkert miljø

En av de viktigste rutinene ved en helseinstitusjon er å ha en sikker og effektiv bortskaffing av menneskelig avfall og desinfisering av tilhørende utstyr. Å minske risikoen for kryssinfeksjon og beskytte personale mot skade er viktige deler i denne prosessen. Det er viktig å ha riktige løsninger for å opprettholde et sikkert og effektivt omsorgsmiljø.

Se vårt sortiment

Optimalisere utformingen av skyllerommet

Et godt utformet og velutstyrt skyllerom kan spille en viktig rolle i strategien for infeksjonskontroll, ved å sikre at menneskelig avfall bortskaffes sikkert, raskt og effektivt med minimal menneskelig kontakt, og at tilhørende utstyr lett og sikkert kan dekontamineres mellom bruk på pasienter. Utformingen av skyllerommet skal forenkle og oppmuntre til gode rutiner for infeksjonskontroll og skape et trygt, hyggelig miljø for helsemedarbeiderne.

Planlegg skyllerommet

Rengjøringsmidler for spyledekontaminatorer

Et komplett sortiment av skylle- og rengjøringsmidler for spyledesinfeksjon for å optimalisere ytelsen i spyledekontaminatoren.

Se vårt sortiment