You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Desinfisering

Fleksibilitet og valgfrihet til å støtte strategier for infeksjonskontroll

Vi kan hjelpe dere å utvikle et effektivt skylleromsmiljø med alt fra effektive bekkenspylere til alternativer for utforming av skyllerommet, som en viktig komponent i infeksjonskontrollstrategien.

Utforsk vårt utvalg av bekkenspylere

En av de viktigste rutinene ved en helseinstitusjon er å ha en sikker og effektiv bortskaffing av menneskelig avfall og desinfisering av tilhørende utstyr. Å minske risikoen for kryssinfeksjon og beskytte personale mot skade er viktige deler i denne prosessen. Det er viktig å ha riktige løsninger for å opprettholde et sikkert og effektivt omsorgsmiljø.

Se vårt sortiment

For et godt planlagt skyllerom

Arjo kan bistå med alle aspekter innen planlegging, utforming og utstyring av et skyllerom for institusjonens behov. Vi tilbyr også ekspertkunnskap og detaljerte retningslinjer for romlayout, og veiledning i etablering av et effektivt infeksjonskontrollsystem.

Planlegg skyllerommet

Spylevæsker

Spesialformulerte spyleskyllings- og spyledesinfeksjonsmidler for bedre resultater i bekkenspyleren.

Se vårt sortiment