You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Velvære og avslapping

En utfordring som krever omtanke og egnede løsninger

Personer som lever med demens eller lignende kognitive funksjonsnedsettelser kan ha ulike typer atferd. De kan føle seg rastløse, urolige, ha nedsatt kommunikasjonsevne eller til og med vise aggressiv atferd. Det er viktig å huske at atferdsmønsteret varierer fra person til person, og at det kan påvirkes.

Pleie av beboere som lever med demens og kognitive funksjonsnedsettelser må alltid gis i henhold til individuelle behov, og koordineres av et tverrfaglig team.

Våre løsninger, som omfatter spesialdesignede badekar med integrert musikk- og sansestimulering og en avslapningsstol med innebygd musikk og gyngebevegelser, kan hjelpe dere med å støtte sårbare beboere og skape mer ro i pleiemiljøet.