You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Forstå enkeltmennesket

Forstå enkeltpersonens behov, og ta hensyn til både kropp og sinn

Positive åtte-filosofien

Det er en klar forbindelse mellom de positive effektene, både fysiske, emosjonelle og kognitive, ved å opprettholde mobiliteten hos pasienter og beboere. Flere tiår med erfaring har vist oss at mobilitet spiller en grunnleggende rolle for livskvaliteten, forbedrede kliniske resultater og institusjonens effektivitet. Forutsetningene for mobilitet – miljø, utstyr og pleieferdigheter – er nøkkelaspekter ved trygg og effektiv pleie. Positive åtte-filosofien er kjernen i vår tilnærming til å optimalisere pleie. Den illustrerer den klare forbindelsen mellom effektene av mobilitet og immobilitet både på beboers fysiske og mentale velvære. Pleierne står derfor overfor en dobbel utfordring: De må ikke bare ta hensyn til beboerens mobilitetsnivå, men også det kognitive nivået og atferdsendringen beboeren kan vise.

 

Ulike personligheter innen demensområdet

Roy, Alice og Stacy representerer noen vanlige personligheter som lever med demens. De er utviklet for å bidra til å identifisere individuelle behov og å velge riktige løsninger som forenkler dagligdagse aktiviteter.

Roy

  • Roy har mye energi
  • Han har vanskelig for å sitte rolig og slappe av. Han har en tendens til å bli rastløs.
  • Han beveger seg mye rundt, og kan gå seg bort.

Alice

  • Alice er svært aktiv med pleiere og andre beboere.
  • Hun har oversikt over hva som skjer.
  • Hun søker ofte stimulering.
  • Alice stiller mange spørsmål, og insisterer på å få svar.

Stacy

  • Stacy er ofte trett, og tar mange blunder.
  • Hun har lite energi.
  • Det er vanskelig å vite om hun hviler eller sover tungt.

Mobilitetsgalleriet

Mobilitetsgalleriet er et vurderingsverktøy basert på fem forskjellige mobilitetsnivåerr angitt i alfabetisk rekkefølge fra A til E.

Albert

Albert, som er oppegående og selvhjulpen

Barbara

Barbara, som til en viss grad kan klare seg selv.

Carl

Carl, som sitter i rullestol og har liten evne til å klare seg selv.

Doris

Doris har ingen evne til å klare seg selv.

Emma

Emma, som er nesten helt sengeliggende og totalt hjelpetrengende.

Arjos tilnærming

Last ned brosjyre om løsninger innen demensområdet