You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Mobilitetsgalleriet og personlig tilpasset demenspleie

Sikker, komfortabel og verdig pleie

Pleietrengende er personer med forskjellige livshistorier, preferanser og interesseområder. Vi arbeider for å sikre at deres liv på sykehjem preges av komfort og verdighet.

På grunn av funksjonell og kognitiv svekkelse trenger personer i langtidspleie hjelp til daglige gjøremål og personlig pleie. De trenger ofte hjelp til toalettbesøk, forflytning, hygiene, trygghet, stimulering, hvile og avslapning.

Vårt mål er å utvikle løsninger som hjelper dere med å gi pleie som er skreddersydd for hver enkelt, og i samsvar med deres funksjonelle og kognitive tilstand.

 Vi tilbyr en rekke evalueringsverktøy, som kan brukes til å evaluere beboerens behov og tilby en skreddersydd og optimal pleieplan. Mobilitetsgalleriet er utviklet for å hjelpe dere med å identifisere beboerens funksjonelle mobilitetsnivå og velge riktige løsninger, fra senger til mobilitetsløsninger.

Mobilitetsgalleriet

Mobilitetsgalleriet er et vurderingsverktøy basert på fem forskjellige mobilitetsnivåer angitt i alfabetisk rekkefølge fra A til E.

Les mer