You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Å utvikle med demens i fokus

Den komplekse sykdommen

I dag lever omtrent 50 millioner mennesker over hele verden med demens, og sykdommen berører mer enn 60 %¹ av beboerne på sykehjem. Selv om det kan være utrolig meningsfylt å pleie en beboer med demens, ligger det i sykdommens natur og kompleksitet at den utvikler seg. Mange pasienter utvikler atferdsendringer som kan by på utfordrende situasjoner og praktiske problemer i pleiemiljøet.

Vi i Arjo drar nytte av over 60 års erfaring og ekspertise når vi lager løsninger som forbedrer livskvaliteten til beboere på sykehjem, og bidrar til større tilfredshet på jobben for pleiere. Vi samarbeider med kundene våre for bedre å forstå de skiftende utfordringene og behovene i dagens sykehjemsmiljø. Vårt mål er å bidra til høyere pleiekvalitet.Utvikling med demens i fokus

Designprinsippene våre er kjernen i vår forsknings- og utviklingsprosess for både akuttpleie og langtidspleie. Disse prinsippene styrer ikke bare produktutviklingen, de er grunnlaget for porteføljen vår og sikrer at vi fortsetter å møte de stadig skiftende behovene og utfordringene i dagens pleiemiljøer. Når vi identifiserer de løsningene i porteføljen vår som passer best for de daglige behovene til en voksen, sykehjemsmiljøet og beboere som lever med demens, har vi særlig fokus på følgende aspekter:

 

Kjent eller hjemlig utseende                Farge og kontrast                       Akustikk                            Mobilitet og verdighet

         Komfort og avslapping                 Støtte til individualisering                           Støtte til pleierne                           Støtte én-til-én-samhandling

 

Referanser

1. Alzheimer’s Disease International. World Alzheimer Report 2018. London: Alzheimer’s Disease International; 2018.

Arjos veiledning for arkitekter og planleggere

Les mer