You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

arjo-bariatric-nurse-patient-couch-banner.jpg

Bariatriske møbler

Sørge for tilstrekkelig plass for både pasienter og pleiere

Vår bariatriske behandlingsbenk er utviklet for medisinske undersøkelser av overvektige pasienter. Med økt sikker arbeidsbelastning på 325 kg og elektrisk regulerbar ryggstøtte er det mulig for legen å løfte og posisjonere pasienten på en trygg måte. Den forbedrede stivheten og den store, polstrede oversiden gir mulighet for behandlingsteknikker og øvelser med plass til både pasienten og terapeutene.

Se våre produkter