You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Vanlige spørsmål om praksis

Listen med vanlige spørsmål er utarbeidet for å svare på vanlige spørsmål som kan melde seg i klinisk praksis og i markeder der det er lite klinisk dokumentasjon.

Det er viktig å tenke på den helhetlige pleien av beboeren/pasienten og bruke klinisk skjønn når beslutninger basert på svarene skal tas.

Hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt her, kan du sende spørsmålet til Clinical@Arjo.com. Vi vil da gjøre vårt ytterste for å gi et svar og legge det ut på dette nettstedet for å hjelpe andre i fremtiden.

Avlastning, reduksjon og omfordeling av trykk

Sp. Hva er forskjellen mellom avlastning, reduksjon og omfordeling av trykk?
Sv. Avlastning av trykk er periodisk fjerning av trykk for å sikre reperfusjon av kapillærsengen og forebygge trykksårdannelse. Trykkavlastning sørger for at blodomløpet blir normalt igjen og reperfunderer vev som mangler blod fordi det er lagt trykk på det Når vi skifter stilling, sørger vi for at dette skjer naturlig. Trykkavlastningsprodukter stimulerer vevsperfusjon aktivt ved vekselvis å fylle og tømme luftceller i løpet av en 10 minutters syklus, slik at trykket på en del av kroppen i kontakt med overflaten skifter regelmessig. Reduksjon av trykk oppnår vi ved å redusere kontakttrykket der huden og madrassen møtes. Vi gjør dette ved å øke det arealet pasienten ligger på, og forme madrassen etter kroppens fasong. Vi må fremdeles skifte stilling på beboeren/pasienten på overflaten, idet selv lavt trykk kan okkludere kapillærnettet, særlig hos personer med høy risiko. Dokumentasjon som støtter både trykkavlastning og -reduksjon, finnes i brosjyren Clinical Evidence – Optimising and measuring clinical outcomes (Lit 444/04) og brosjyren Principles of alternating pressure (Lit 932/01). Omfordeling av trykk er en samlebetegnelse for begge ovennevnte typer trykkbehandling. Selv om begrepene tilsynelatende virker synonyme, kan forskjellene ha store konsekvenser i enkelte land, f.eks. i USA der de kan være knyttet til forskjellige refusjonskoder.