You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Pasientinformasjon

Velkommen til Pasientinformasjonssenteret. Formålet med dette nettstedet er å forsyne deg, pasienten, et familiemedlem eller en pleier med nyttige ressurser om trykksår og utstyr til forebygging eller behandling av slike sår.

Nettstedet inneholder også relevante lenker til andre nettsteder der du kan finne mer informasjon.

EPUAP – European Pressure Ulcer Advisory Panel http://www.epuap.org

NPUAP – National Pressure Ulcer Advisory Panel http://www.npuap.org

National Institute of Clinical Excellence - http://www.nice.org.uk

EWMA – European Wound Management Association http://www.ewma.org

Det britiske helsedepartementet http://www.dh.gov.uk

Tissue Viability Nursing Association http://www.tvs.org.uk

«Your Turn»-kampanjen http://www.your-turn.org.uk