You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Kliniske retningslinjer

Hvorfor er det viktig å påse at huden hos sårbare pasienter med risiko for trykksår eller fuktskader forblir uskadet?

Påse at huden holdes uskadet

Huden er kroppens største organ og fungerer som en effektiv barriere mellom indre vev og det ytre miljøet (Flour, 2009).

Den beskytter kroppen mot effektene av så vel temperatur som kjemiske, fysiske og mekaniske risikoer, og hindrer at skadelige stoffer som mikroorganismer kommer inn i kroppen.

Den fungerer også som en vanntett barriere som hindrer at viktige næringsstoffer skilles ut av kroppen (DermNet NZ, 2012).
Hudens struktur varierer avhengig av hvilken del av kroppen det handler om, og den forandres med alderen som en reaksjon på tilbakevendende traume/stress og kontinuerlig eksponering for UV-stråling. Å påse at huden holdes hel, har avgjørende betydning for å forebygge forekomst av trykksår.

Å opprettholde hudens funksjoner innebærer å holde en balanse mellom å påse at ytre belastning og krefter mot huden ikke skader den, og pasientspesifikke faktorer. Disse pasientspesifikke faktorene kan være personens allmenne helsetilstand og hudens evne til å motstå skader.

Tidligere har det vært fokus på å gi pasienter som risikerer å få trykksår, optimale underlagsflater som minsker den mekaniske belastningen mot huden.

Nå er det behov for å vurdere tiltak som påvirker mikroklimaet ved å endre miljøet på eller nær hudflaten (Wounds International, 2010).

Hva er mikroklima?

Innen sårpleie er mikroklima et begrep som brukes til å beskrive kontaktflaten mellom huden og flaten den berører. Termen henviser primært til (hudens eller bløtvevets) temperatur og fuktighet (eller hudens fuktnivåer) (Clark og Black, 2011).

Et dårlig mikroklima som resulterer i hud som er for varm og for fuktig, reduserer hudens motstandskraft og øker følsomheten for skader fra trykk, skjær eller friksjon.

Å kontrollere hudens mikroklima* kan innebære å styre det allmenne miljøet, f.eks. ved å opprettholde optimal romtemperatur, unngå bruk av syntetiske materialer mot huden eller bruke særlig utstyr til å styre mikroklimaet.

Dette kan omfatte oppvarming for å hindre at vev blir for kaldt når pasienter må tilbringe lang tid i operasjonssaler (NICE, 2008) eller annet som holder huden tørr og ved optimal temperatur (f.eks. Skin IQ™ MCM) (Clark and Black, 2011). Regulering av mikroklimaet er svært viktig for å forebygge og behandle trykksår.