You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Forebygging av trykkskade

Håndtere risikoen for trykkskader innen akutt- og langtidspleie.

En vedvarende utfordring i ulike pleiemiljøer.

Trykkskader er fortsatt en alvorlig utfordring i alle pleiemiljøer. Stigende alder, økte nivåer av pleiebehov, komplekse underliggende sykdommer og nedsatt mobilitet er alle faktorer som betydelig øker risikoen for trykkskader.

Trykkskader er en stor utforing i alle pleiemiljøer. Risikoen for trykkskader kan reduseres betydelig ved at man øker bevisstheten hos personalet, utfører systematiske risikovurderinger og gir riktig støtteflate til riktig pasient på riktig tid1 døgnet rundt for sårbare beboere og pasienter.

En effektiv strategi for forebygging av trykkskader kan omfatte en multifaktorielt tilnærming som SSKIN. SSKIN er en femtrinnsmodell for forebygging av trykkskader utviklet av NHS (National Health Service i Storbritannia). SSKIN identifiserer de fem viktigste tiltakene som må treffes ved forebygging av trykkskader:

  • Overflate
  • Hudinspeksjon
  • Få beboere/pasienter til å røre på seg 
  • Inkontinens og fukt
  • Næring/hydrering 2

Vi tilbyr et sortiment av løsninger og tjenester som kan hjelpe deg å implementere og optimalisere et program for forebygging av trykkskader ved din institusjon. Kontakt din lokale representant for mer informasjon. 

 

  1. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline, http://www.internationalguideline.com/
  2. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel og Pan Pacific Pressure Injury Alliance.  Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline.  Emily Haesler (ed.). Cambridge Media: Perth Australia; 2014