You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Tidlig mobilisering på intensivavdelingen

Tidlig mobilisering av intensivpasienter har vist seg å være formålstjenlig, trygt og fordelaktig for å forbedre den fysiske funksjonsevnen og forkorte oppholdet på sykehus og intensivavdelingen.*


*(Morris 2007, Truong 2009, Herridge 2003, Titsworth 2012)

Tidlig mobilisering

Tidlig mobilisering av intensivpasienter har vist seg å være formålstjenlig, trygt og fordelaktig for å forbedre den fysiske funksjonsevnen og forkorte oppholdet på sykehus og intensivavdelingen.*

Når pasienter er immobile og sengeliggende, bidrar det til svekkelse som er forbundet med intensivpasienters fysiske funksjonsevne, livskvalitet og tilbakevending til arbeidslivet. (Morris 2007, Truong 2009, Herridge 2003, Titsworth 2012)

I løpet av under 24 timer påvirkes mange kroppsfunksjoner negativt av endringer forbundet med immobilitet. Blant disse kroppsfunksjonene er det respiratoriske og kardiovaskulære systemet, nyre- og gastrointestinale funksjoner samt huden og muskel- og skjelettsystemet. Kritisk syke pasienter kan miste mye muskelmasse. Herridge påviste en reduksjon i kroppsvekten på 18 % hos pasienter med akutt respirasjonssvikt ved utskriving fra intensivavdeling. I tillegg bidrar fysisk inaktivitet til utvikling av atelektase, insulinresistens og leddkontraktur. (Herridge 2003)

Tidlig mobilisering inkludert fysisk og arbeidsrettet terapi i løpet av de første dagene med kritisk sykdom har vist seg å være trygt og godt tolerert, og har ført til bedre funksjonsevne ved utskriving fra sykehuset, kortere deliriumvarighet og flere ventilatorfrie dager sammenlignet med standard pleie. (Brahmbatt 2010)

Strukturert, tidlig mobilisering av intensivpasienter utføres med følgende mål:

  • Forbedre åndedrettsfunksjonen
  • Redusere bivirkningene av immobilitet
  • Øke bevissthetsnivået
  • Øke den funksjonelle uavhengigheten
  • Bedre kardiovaskulær kondisjon
  • Bedre fysisk velvære
  • Redusere risikoen for delirium (Stiller 2003)

Mobilisering av mekanisk ventilerte pasienter i intensivavdelinger ved at pasienten sitter og reiser seg fra sengen, har vist seg å være fordelaktig og trygt. Det er utført flere studier som viser vellykkede resultater kombinert med lav frekvens av alvorlige bivirkninger. *

Et multidisiplinært fokus på tidlig mobilisering er en nødvendig del av de daglige kliniske rutinene på intensivavdelingen, ifølge anbefalinger fra European Respiratory Society og European Society of Intensive Care Medicine (ESICM). Strenge ekskluderingskriterier bør unngås, og pasienten bør underlegges en helhetlig vurdering. Den tidlige mobiliseringen skal utføres med en dedikert teamtilnærming og en individualisert pasientprotokoll. (Truong 2009, Hopkins 2010, Garzon-Serrano 2011)

Oppreist stilling


De viktigste fysiske fordelene ved å få ventilerte intensivpasienter opp i stående stilling er identifisert som forbedret åndedrettsfunksjon samt økt muskuloskeletal styrke. Ved å få ventilerte pasienter opp i stående stilling ved bruk av et stå-/vippe-hjelpemiddel, kan fysioterapeuter arbeide med vektbelastning, underkroppsøvelser, passiv strekking og balanse. Dette støtter fremdriften mot aktiv mobilisering. (Chang et al 2004a)

Å stå oppreist under mekanisk ventilasjon forbedrer respirasjonsfunksjonen, ettergivelighet og oksygen, og det stimulerer autonom aktivitet og reduserer belastningen på hjertet på grunn av sammentrekning. (Hoste 2005, Zhu Chang 2004b, Gosselink 2008) Et team som spesialiserer seg på «sentralintensiv- og akuttmedisin» ved klinikken i Köln, har utført en studie der en pasient ble plassert i oppreist stilling på en Sara Combilizer, med svært gode resultater. Pasientene ble reist opp til oppreist (60 graders vinkel) stilling, og posisjonen ble opprettholdt i to timer. Resultatet var en klar forbedring av oksygenopptaket, og pasientens sirkulasjon ble ikke ustabil. (Dueck 2010)

Sittende, tilbakelent stilling er et alternativ.


Bruk av et posisjoneringshjelpemiddel der vinkelen kan endres etter pasientens behov, gir en viktig fordel for svært svake pasienter. (Dean et al 2008)

For pasienter som ikke kan stå oppreist, vil det å sitte i en stol bidra til å unngå hypovolemi (Wenger 1982), avlaste trykk mot huden, endre hvilende muskellengde, bidra til orienteringsevnen og begrense kalsiumtap, samt fremme bruskernæringen. (Hough 2001)

Kostnadseffektivitet


Tidlig mobilisering av intensivpasienter har vist seg å redusere antall dager med mekanisk ventilering, og å forkorte oppholdet på intensivavdelingen og sykehuset(Schweickert 2009, Bassett 2012, McWilliams 2013)

Lord et. al. 2013 har utviklet en økonomisk modell som viser at investering i et tidlig rehabiliteringsprogram ved intensivavdelinger kan føre til netto økonomisk besparelse for sykehus. Den viser selv ved konservative anslag at nettokostnaden ved å innføre et program for tidlig mobilisering ved intensivavdelingen er beskjeden i forhold til de store forbedringene i pasientresultatene.

* Bailey 2007, Morris 2008, Bourdin 2010, Pohlman 2010, Leditschke 2012, Clark 2012, Winkelman 2012,Titsworth 2012, McWilliams 2011 and 2013, Korupolu 2010, Genc 2012