You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

ISO/TR – Pasienthåndtering

I 2012 ga Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO) ut sin første tekniske rapport med særlig fokus på sikker pasienthåndtering.

ISOs tekniske rapport ISO/TR 12296:2012 Ergonomics — manual handling of people in the healthcare sector beskriver en flerfunksjonell strategi for pasienthåndtering, deriblant: metoder og retningslinjer for risikoevaluering, organisatoriske aspekter, kriterier for valg og bruk av utstyr, opplæring, bygninger og miljø i forbindelse med risikovurdering og evaluering av pasienthåndteringstiltak.

Den tekniske rapporten henviser til bruk av Mobilitetsgalleriet og Care Thermometer, to redskaper som er utviklet av Arjo. Publikasjonen legger frem sterk dokumentasjon for sikker pasienthåndtering med et godt grunnlag for fremtidige retningslinjer og lovregler.

Hele rapporten ISO/TR 12296:2012 Ergonomics -- Manual handling of people in the healthcare sector kan kjøpes via ISO-nettstedet.

Arjos sammendrag av ISO/TR 12296:2012

Arjo har utarbeidet et lettlest sammendrag av den tekniske rapporten. Last ned Arjos sammendrag av ISO/TR 12296:2012 her.

Last ned − OPPDATERING