You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Klinisk og økonomisk dokumentasjon

Studier har vist at bruk av egnet utstyr gir vesentlig reduksjon av belastningen på muskler og skjelett samt risikoen for skader.

Program for sikker pasienthåndtering

Blant helsepersonell er større risiko for muskel- og skjelettskader knyttet til høyere arbeidsbelastning, hyppigere pasienthåndtering, tidligere muskel- og skjelettsymptomer og manglende løfteutstyr. Det daglige antallet pasienthåndteringsoppgaver er det mest direkte målet for vurdering av risikoen for ryggskader. (Thomas 2009; Collins 2011)

I en studie av muskel- og skjelettskader med arbeidsrelaterte krav over sju år (1997−2003) ble det rapportert at 40 prosent av alle skader på grunn av løfting eller forflytting av pasienter kunne ha vært forhindret ved bruk av løfteutstyr. (Pompeii et al 2009)

16 kg er den høyeste vektgrensen for manuell løfting

En artikkel av Waters gransket løfteligningen (NIOSH), et ergonomisk vurderingsverktøy som brukes til å anbefale vektgrenser for manuelle løfteoppgaver med to hender. Den reviderte ligningen angir en anbefalt øvre vektgrense på 16 kg ved pasienthåndteringsoppgaver. Dette brukes som utgangspunkt for de fleste retningslinjer for pasienthåndtering. Studier har vist at bruk av egnet utstyr vesentlig reduserer belastningen på muskler og skjelett og risikoen for skader. Ved bruk av pasientløfteutstyr ved full belastning var de nødvendige skyve- og trekkekreftene allment akseptable for 90 prosent av den kvinnelige befolkningen. (Waters 2007; Rice 2009)

Positiv reduksjon i kostnad/nytte-forholdet ved innføring av program for sikker pasienthåndtering

En rekke studier har vist vesentlig reduksjon og positiv reduksjon i kostnad/nytte-forholdet ved innføring av programmer for sikker pasienthåndtering, deriblant pasientløfteutstyr og tilknyttet opplæring. (Nelson  2008; Tomas 2009; Black 2011, Lilpscomb 2012)