You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Fordeler ved takløftere

Fordelen ved bruk av takløfter støttes av en rekke kliniske studier og publikasjoner.

  • Alamgir et al. 2008 slår fast at en investering i takløftere kan tjenes inn i løpet av 2−6 år (avhengig av om direkte eller indirekte kostnader måles) som følge av vesentlige færre muskel- og skjelettskader etter pasienthåndtering.
  • Chhokar et al. 2005 støtter denne konklusjonen ved å hevde at man kan se økonomiske gevinster i form av reduserte erstatningskostnader innen tre år.
  • Pasienter foretrekker gjerne takløftere fremfor enten gulvløftere eller manuell håndtering, og helsepersonell synes vanligvis takløftere er den minst krevende måten å håndtere pasienter på. (Algamir 2009, Dutta 2012.)
  • Det tar betydelig lengre tid å forflytte pasienter fra seng til stol og stol til seng med gulvløftere (273,6 sekunder) enn med takløftere (156,9 sekunder). (Algamir 2009)
  • Ved bruk av takløftere er det liten risiko for biomekanisk overbelastning av ryggraden, mens gulvløftere fremdeles kan utgjøre en vesentlig risiko for helsemedarbeideren og potensielt overbelaste korsryggen. (Dutta 2012; Marras 2009)
  • Virkningen av å installere takløftere på intensivavdelingen er knyttet til mindre tretthet, smerte og frustrasjon og dessuten med færre legebesøk for personalet. (Silverwood 2006)

Du finner mer informasjon ved å laste ned Arjos sammendragsdokument eller følge lenkene til PubMed, fra referansesiden.