You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

arjo-sara flex.jpg

Pasienthåndtering

Pasienthåndtering: Hva har vi lært?

Sikker pasienthåndtering defineres i ISO/TR 12296:2012 som «alle aktiviteter som krever kraft for å skyve, trekke, løfte, senke, overføre eller på en eller annen måte bevege eller støtte en person eller kroppsdel». For oss er pasienthåndtering mye mer enn det. Vi vet at det er en vesentlig del av veien til velferd.

Pasienthåndtering handler ikke bare om å skape trygge forhold. Det handler også om å få folk til å føle seg tryggere. Pasienthåndtering er mer enn bare en del av en robust rehabiliteringsprosess, det kan sette folk i stand til å takle unike utfordringer med pågangsmot og verdighet. Det handler ikke bare om effektivitet, men om å sikre at helsemedarbeidere får den tiden de trenger til å ta seg av og bli kjent med pasienter og beboere.

Vi mener dette er hovedingrediensene for å kunne gi pasientene kvalitetsomsorg. Og med førstehåndserfaring gjennom flere tiår vet vi at dette stemmer.

I dag tilbyr vi pasienthåndtering gjennom integrerte løsninger som er enkle å bruke og lett tilgjengelige. De skaper sikre og effektive arbeidsmiljøer for helsemedarbeidere og får pasienter og beboere til å føle trygghet, komfort og verdighet.

Yrkesrelaterte skader

Å levere best mulig pleie er ikke alltid enkelt. Uten de riktige løsningene kan det sette helsemedarbeideren og beboeren i fare. Manuell forflytning kan særlig innebære risiko for alvorlig langtidsskade for helsemedarbeidere.

Les mer